B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

1.4.1.0 NT Evangelien Algemeen

Wright, Tom
Goede Vrijdag. De dag dat de Revolutie begon
Waarom stierf Jezus? Tom Wright betoogt in dit nieuwe boek dat we met elkaar het revolutionaire karakter van het kruis zijn kwijtgeraakt. Veel christenen denken dat het er bij de dood van Jezus om draait dat 'God mij redt van mijn zonden, zodat ik in de hemel kom'. Maar de schrijvers van het Nieuwe Testament hadden het over iets veel groters, iets veel explosievers. Iets dat mensenlevens hier en nu verandert. Paulus en de andere apostelen nodigen ons uit deelnemer te worden in een revolutionaire beweging die begon op een goede vrijdag op een heuvel vlak buiten Jeruzalem.

N.T. (Tom) Wright (1948) is nieuwtestamenticus. Hij was van 2003-2010 bisschop van Durham in de Church of England. Momenteel is hij hoogleraar aan de Universiteit van St.Andrews (Schotland).

van Wijnen, 2018, pap, 414 pp, € 24.95, 9789051945478
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

   
Kok, Kees
Onmogelijke geloof. De onbeantwoorde vragen van Franz Overbeck (1837-1905)
Franz Overbeck (1837-1905) was van 1870 tot 1897 professor in het Nieuwe Testament en de Oude Kerkgeschiedenis in Bazel. Zijn grotendeels onvoltooide en tot voor kort ongepubliceerde levenswerk was de compositie van een 'profane kerkgeschiedenis' 'ohne Tendenz', zonder dogmatische vooroordelen. De bekende theoloog Karl Barth schreef naar aanleiding van een in 1919 gepubliceerde bloemlezing uit Overbecks nalatenschap: 'Negenennegentig procent van ons predikanten zullen erdoor tot de ontdekking komen dat men helemaal niet zoiets als een 'theoloog' kan zijn. Het is een gevaarlijk boek dat de lezer van alle Egyptische vleespotten wegroept, de woestijn in.'

In Bazel woonde Overbeck enkele jaren in hetzelfde huis als zijn collega Friedrich Nietzsche. Tussen hen ontstond een vriendschap die tot het eind - ook na Nietzsche's instorting in 1889 - heeft geduurd. In 1994, bijna negentig jaar na zijn dood, is men in Bazel begonnen aan de uitgave van: 'Franz Overbeck Werke und Nachlass' (OWN). Er verschenen negen delen in elf banden.

Kees Kok (drs. C.G., 1948) is theoloog en liturgist. Sinds zijn afstuderen aan de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam, in 1980, is hij werkzaam voor de Stichting Ekklesia Leerhuis (voorheen Stichting Leerhuis & Liturgie) en lid van het liturgisch team van de Ekklesia Amsterdam (voorheen Amsterdamse Studentenekklesia). Kok schreef en redigeerde, naast talloze tijdschriftartikelen over uiteenlopende onderwerpen, boeken over liturgie, onder andere over de liturgische poezie van Huub Oosterhuis, waarvan hij ook veel in het Duits vertaalde.

Uitgeverij Van Gennep, 2018, pap, 304 pp, € 25.00, 9789461644473
winkelwagen

4.4.0 Kerkgenootschappen Protestantse Kerken

   
Kant, Kees, Michael Mulder, Bernhard Reitsma
12 artikelen over Israel
Op weg naar het 70-jarig jubileum van de staat Israel verschijnt 'Israel' ook als thema op het theologische toneel. In beknopte bijdragen denken christelijke theologen na over twaalf diverse onderwerpen die met Israel te maken hebben. De bijdragen nodigen uit tot doordenking en bespreking. De gespreksvragen aan het eind van elke bijdrage dienen als opstap en handvat.
Geloven op goede gronden, 5, Boekencentrum, 2018, pap, 80 pp, € 8.99, 9789023953159
winkelwagen

5.6 Gebeden/ Meditaties/ Dagboeken

   
Dulk, M. den
Openingen
Een paar versregels van profetische geesten, zoals Ezechiel of Johannes, zijn voldoende om de zinnen te verzetten. Zij kunnen zich over een kleinigheid geweldig opwinden. Ze lezen aan dat incident af, wat mensen elkaar durven aandoen en hoe het leven daardoor vastloopt. Ze sluiten zich er niet voor af. Ze gaan met God en hun geweten te rade. En rusten niet voor ze een opening hebben gevonden in de vastgelopen situatie. Deze meditaties proberen die losse gedachten te volgen in de hoop hier en daar een opening te vinden.

Openingen is een bundel invallen om de gedachten los te maken. De bundel bevat korte teksten die ook letterlijk als opening voor bijeenkomsten zijn te gebruiken.

Reeks Meditaties, Boekencentrum, 2003, pap, 87 pp, € 10.00, 9789023913597
winkelwagen
Nouwen, Henri
Een jaar met Henri Nouwen. Wijsheid en geloof voor elke dag
Verschijnt 23/3/2018

Toen Henri Nouwen het plan opvatte om een boek met dagelijkse meditaties te schrijven, besefte hij niet dat dit een waar geestelijk avontuur zou worden. Hij wilde niet putten uit zijn eerdere publicaties. Alles moest nieuw zijn, al realiseerde hij zich de implicaties van die beslissing niet volledig. In het begin was het een sport. Hij schreef over het gebed, alleen zijn, de stilte en meer van die vertrouwde onderwerpen. Hij noteerde gewoon wat hem te binnen viel, zonder volgorde of structuur. Zijn opschrijfboekjes werden een onafscheidelijke gezel.

Hij werkte door tot hij 387 gedachten had opgeschreven. Meer dan de benodigde 365 of 366. Toen hij ze allemaal overlas, realiseerde hij zich dat hij zijn geloof had uitgeschreven, zijn eigen credo. Het boek verscheen eerder onder de titel Brood voor onderweg.

Lannoo, 2018, geb, 384 pp, € 19.99, 9789401450416
winkelwagen

5.7 Spiritualiteit / Geloofsverdieping

   
Fijen, Leo
Kloostermensen
Het religieus leven gaat een nieuwe lente tegemoet met kleine aantallen intreders en met een nieuw zelfbewustzijn. Wat is er aan de hand? Leo Fijen luistert naar de verhalen van kloosterlingen, hun idealen, hun dilemma's en hun spirituele zoektocht. Benedictijn en hoogleraar Thomas Quartier reflecteert
Adveniat, 2018, pap, 207 pp, € 18.95, 9789492093400
winkelwagen
Gibran, Kahlil
De profeet
In herdruk, verwacht feb 2018

Vertaald door Carolus Verhulst (proza-vertaling)

Synthese Uitgeverij b.v., pap, 87 pp, € 9.95, 9789062716203
winkelwagen

5.8 Spiritualiteit / Bedevaart

   
Schipper, Guus en Nel
Emo achterna. Op de fiets naar Rome in de voetsporen van een Groningese abt
In 2013 reden Guus en Nel Schipper voor het eerst naar Rome, waarbij ze de door Hans Reitsma uitgezette fietsroute volgden. Een jaar later gingen ze opnieuw naar de Heilige Stad. Er was een belangrijk verschil met de tocht van 2013. Toen was Rome hun einddoel. In 2014 was dat niet meer het geval. Rome was slechts het eindpunt van hun reis. Het ging hen nu om de tocht zelf, om het volgen van de weg. Maar kon die weg tippen aan de weg die ze vorig jaar aflegden?

De bestaande fietsroutes zijn uitgezet om fietsers zo ongestoord mogelijk te laten genieten van mooie natuur, afwisselende landschappen en historische steden, zoals Hans Reitsma zelf schrijft. Bij het uitzetten van de nieuwe route bleek dat ze lang niet altijd over autoluwe wegen zouden kunnen rijden. In tegendeel zelfs, regelmatig zouden ze drukke doorgaande wegen voor lief moeten nemen omdat er geen andere opties waren.

Toch gingen ze heel gemotiveerd van start. De weg die ze gingen volgen, was de weg die een koppige abt uit Groningen samen met zijn vriend Hendrik in de winter van 1211-1212 aflegde. Hij ging er heen, omdat hij het conflict waarin hij en zijn bisschop verzeild waren geraakt, wilde voorleggen aan de paus. Abt Emo en Hendrik vertrokken uit een kloostertje in de provincie Groningen en liepen met een grote omweg via Premontre in Frankrijk naar Italie, waar ze vaak de Via Francigena, de oude pelgrimsweg naar Rome volgden. Het was een indrukwekkende prestatie die de abt en zijn vriend die winter leverden met als letterlijk hoogtepunt hun beklimming van de Mont-Cenis, een berg met een hoogte van 2083 meter.

Helaas wisten Guus en Nel Schipper de tocht in 2014 niet tot een goed einde te brengen. Door een val van Nel tijdens de rit van Lyon naar La-Tour-du-Pin moesten ze negen dagen later in Pavia hun reis staken. In 2015 gingen ze opnieuw op pad. Ze vertrokken vanuit hun woonplaats Wemeldinge en fietsten vanaf Louvain-la-Neuve in Belgie opnieuw in de voetsporen van abt Emo en Hendrik. Na 26 dagen bereikten ze Pavia en konden ze beginnen aan het laatste deel van hun reis van Pavia naar Rome.

Omdat ze in de voetsporen van beide mannen naar Rome fietsten en daarbij in 2015 in Italie regelmatig de Via Francigena volgden, voelde deze tocht voor hen meer aan als een pelgrimstocht, zoals ze die meerdere malen naar Santiago de Compostela ondernamen, dan als een vrijblijvende fietsvakantie

Aschcom, 2018, pap, 192 pp, € 19.95, 9789081663809
winkelwagen

9.1.0 Maatschappij / Cultuur en Politiek

   
King, Martin Luther
Sterk door de liefde. Preken die het hart raken
Vijftig jaar na de moord op Martin Luther King leven diens charisma en inspiratie onverminderd voort. Deze tijd van conflicten en oorlogsdreiging heeft dringend behoefte aan leiders die de boodschap van Martin Luther King weer in praktijk brengen. King predikte een geweldloos verzet dat veel sterker is dan wapens en onderdrukking. In dit boek 'Sterk door de liefde' komen zijn bevlogen preken aan bod. Een liefde die sterk is en gefundeerd op rechtvaardigheid en hoop is de enige kracht die haat en onverdraagzaamheid kan overwinnen.
Kok, 2018, pap, 224 pp, € 19.99, 9789043529372
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Burke, Edmund
Een filosofisch onderzoek naar de oorsprong van onze denkbeelden over het sublieme en het schone
In herdruk, verwacht feb 2018

vertaald, van aantekeningen voorzien en ingeleid door Wessel Krul

Historische Uitgeverij, 2004/2018, geb, 250 pp, € 27.50, 9789065541925
winkelwagen
   
Meijsing, Monica
Waar was ik toen ik er niet was? Een filosofie van persoon en identiteit
Waar ben je als je onder narcose bent? Lig je gewoon op de operatietafel, tijdelijk buiten bewustzijn, of is de 'echte' jij daar helemaal niet bij? Om die vraag te beantwoorden, moet je weten wie je uiteindelijk bent: wie of wat is de 'echte' jij?

Veel mensen vinden psychologische kenmerken belangrijker voor hun identiteit dan lichamelijke eigenschappen - ze zijn eerder hun geest dan hun lichaam. In Waar was ik toen ik er niet was? laat Monica Meijsing zien waar zulke intuities vandaan komen, maar ook dat ze niet juist zijn. Wij zijn uiteindelijk levende organismen - gevalsbeschrijvingen van mensen met ingrijpende neurologische beperkingen maken dat duidelijk -, maar juist organismen kunnen bewustzijn en zelfbewustzijn hebben. Of we ook personen zijn, hebben we niet zelf in de hand. Alleen als we worden opgenomen in een bestaande menselijke gemeenschap kunnen we een persoon worden. Je bent slechts persoon in relaties met andere personen.

Vantilt, 2018, pap, 288 pp, € 19.95, 9789460043680
winkelwagen
Mul, Elize de, Lisa Doeland, Naomi Jacobs
Onszelf voorbij. Kijken naar wat we liever niet zien
Omdat het ons aan grip en controle op de buitenwereld lijkt te ontbreken, richten we de blik steeds vaker naar binnen; op onszelf. Vol overgave storten we ons op selftracking en mindfulness, zijn we baas in eigen moestuin en gaan we op vakantie het liefst back to basics in een yurt. Ondertussen zijn de geopolitieke spanningen om te snijden, ligt een volgende economische crisis op de loer, en nemen de voorspellingen over klimaatopwarming steeds apocalyptischer vormen aan. De onstuitbare focus op ons individuele welzijn lijkt een soort antidepressivum waarmee we onze angst in toom houden en onze onzekerheid over de toekomst bedwingen.
De Arbeiderspers, 2018, pap, 208 pp, € 18.50, 9789029506779
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen N-Z

   
Visser, Gerard
Gelatenheid in de kunst. Nijhoff, Braque en Kawabata
In Gelatenheid in de kunst laat Gerard Visser zien dat de kunst in de 20ste eeuw voeling geeft met een levenshouding die een antwoord moet bieden op problemen waarvoor de mens zich gesteld ziet door de ongebreidelde ontwikkeling van techniek en kapitaal.

Het boek bevat detailanalyses van de dichtkunst van Martinus Nijhoff, de schilderkunst van Georges Braque en de verhaalkunst van Yasunari Kawabata. Visser verbindt deze analyses met een filosofische duiding: de verschuiving die deze kunstenaars aanbrengen in onze opvattingen van leven, beeld en taal stemt verregaand overeen met de filosofische herbezinning bij westerse denkers als Martin Heidegger en Walter Benjamin. In zowel kunst als filosofie is een zoektocht naar een toekomstige spiritualiteit aan de orde die volgens Visser een hernieuwde inhoud geeft aan het ooit door mysticus Meister Eckhart geintroduceerde motief van gelatenheid.

Boom, 2018, pap, 500 p, € 39.90, 9789024419630
winkelwagen