B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

   
Bleij, K.
Noordmans
Kok, 2010, pap, 246 pp, € 24.90, 9789043517584
winkelwagen
Boele, C.P.
Noordmans, de filosofie en christelijk leiderschap
De auteur beschrijft in dit boek de wijze waarop de theoloog dr. O. Noordmans (1871-1956) gebruik maakt van de filosofie binnen zijn theologie. Hoewel Noordmans enkele beperkte voordelen ziet van de filosofie, acht hij haar vooral riskant en gevaarlijk voor theologen, omdat de filosofische taal en denkwijze fundamenteel verschillen van die binnen de theologie. De analyse van zijn stellingname loopt uit in een beknopte, heldere beschrijving van het onderliggende patroon of denkraam van de theologie van Noordmans. Dit denkraam kan de studie van Noordmans vergemakkelijken. Ook kan het gebruikt worden om actuele vraagstukken binnen kerk en theologie te beoordelen. Van dit laatste geeft dit boek twee voorbeelden. Ten eerste wordt op basis van de theologie van Noordmans het populaire fenomeen van 'christelijk leiderschap' als een gevaar voor de kerk ontmaskerd. Het is een voorbeeld van beschadiging van de theologie door de filosofie, in dit geval seculiere management- en leiderschapsconcepten. Daarmee stelt de auteur zich diametraal tegenover veel moderne literatuur over christelijk leiderschap. Ten tweede worden enkele tendensen aangegeven van recente besmetting van de (moderne) theologie door de filosofie.

Dr. C.P. (Kees) Boele (Alblasserdam, 1961) studeerde economie in Rotterdam (Erasmus Universiteit), waar hij in 1995 promoveerde. Ook studeerde hij filosofie in Amsterdam (Vrije Universiteit). Begin 2013 promoveerde hij op deze studie aan de Vrije Universiteit in de theologie. Sinds 1988 is hij bijna onafgebroken werkzaam in het hoger beroepsonderwijs, aanvankelijk als docent, sinds 2004 als bestuurder.

Boekencentrum Academic, 2013, pap, 177 pp, € 22.50, 9789023927051
winkelwagen
   
Knijff, H.W. de , A. van der Kooi & G.W. Neven (red.)
Noordmans voor het voetlicht
(tb)
Kok, 2006, pap, 164 pp, € 25.40, 9043511935 / 9789043511933
winkelwagen