B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

Loopik, Marcus van
Zicht op de Sinai . De tora in de rabbijnse traditie
De openbaring van de Tora aan Israel op de berg Sinai vormt de centrale ervaring in het ontstaan en voortbestaan van het jodendom. Ook het christendom en de islam beschouwen de vijf boeken van de Tora als door Gods geest geinspireerde overlevering. Voor christenen is de kennis van de Tora onontbeerlijk om het Nieuwe Testament en de overleveringen van Jezus te begrijpen. Voor moslims moeten vele Koranfragmenten wel in duister gehuld blijven, wanneer zij deze niet bezien in het licht van verhalen en leefregels uit de Tora.
In dit boek is te lezen hoe binnen de rabbijnse traditie over de Tora gedacht is, met het oog op de enkeling, de maatschappij en de religieuze gemeenschap.Voorbeelden uit de verhalende en beeldende schriftuitleg van de rabbijnen ondersteunen het betoog.
Enkele thema's die hier aan de orde komen zijn: Tora als blauwdruk van de schepping, Tora als bron van licht en vreugde, levensheiliging, beschouwingen over tijd en geschiedenis vanuit het perspectief van de Tora, de dynamiek van uitleg naar de letter en naar de geest.
Verder een uitleg over het dialogisch 'lernen' in het rabbijnse leerhuis en de uiteenlopende vormen van rabbijnse schriftexegese. Typisch rabbijnse hermeneutische methodes maakt de auteur transparant aan de hand van voorbeelden uit midrasj en de rabbijnse schriftcommentaren, met extra aandacht voor de mystieke en kabbalistische exegese.
Amphora Books, 2010, pap, 218 pp, € 17.50, 9789064460678
winkelwagen