B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

Goud, Johan (red)
Ontworteld, de schrijver als nomade
Dit boek analyseert een verschijnsel dat het bestaan van steeds meer mensen beheerst: de ontworteling, die in onze veelkleurige en in zekere zin onbepaald geworden cultuur niet meer alleen migranten en vluchtelingen kenmerkt.

Veel schrijvers en kunstenaars voelen zich thuis in de thuisloosheid. Zij tonen de mogelijkheid van een geest die nomadisch wordt en zich op een vrijere wijze hervindt of beter: uitvindt. 'Leve de ontworteling! Leve de thuisloosheid! Leve de ongebondenheid! Leve de verbeelding!' schreef Hafid Bouazza eens. Ontworteling veronderstelt een moederbodem en een moedertaal die verlaten worden, maar kan ook verwijzen naar het nulpunt dat een nieuw begin mogelijk maakt of de leegte die nieuwe vormen voortbrengt. Voor schrijvers als Bouazza is het ontworteld zijn een hard feit. Maar de ervaring als zodanig wordt door zeer veel anderen gedeeld.

Met bijdragen van Abdelkader Benali, Yra van Dijk, Elsbeth Etty, Jaap Goedegebuure, Johan Goud, Ernst van den Hemel, Jos Joosten, Birgit Kaiser, Henriette Louwerse, Sjoerd-Jeroen Moenander, Ton Naaijkens, Ieme van der Poel en Dirk van Weelden.

Klement, 2015, pap, 192 pp, € 19.95, 9789086871575
winkelwagen