B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

IJsseling, Samuel
De tijd, het schrift, het verschil. Filosofisch testament
In 2015 overleed Samuel IJsseling, kort nadat hij zijn laatste boek had voltooid. Het interesseerde hem niet of een filosoof gelijk heeft: 'Wat ik eindeloos veel boeiender vind als ik een filosoof lees, is te zien hoe het verhaal dat hij vertelt in elkaar zit.' Voor IJsseling moet filosofie aansluiting zoeken bij de ervaring. 'Ze moet een verhaal kunnen vertellen aan reeel bestaande mensen.' Dat is wat hij een leven lang heeft gedaan, getuige De tijd, het schrift, het verschil. IJsseling kon als geen ander ogenschijnlijk ondoordringbare teksten in mensentaal uitleggen.

Samuel IJsseling (1932-2015) was tot 1997 hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij was ook directeur van het Husserl-Archief. Hij publiceerde over de Griekse goden, Nietzsche, Heidegger en de postmoderne Franse denkers, die hij introduceerde in de Lage Landen. Tot zijn bekendste werk horen Retoriek en filosofie en Drie godinnen. Over IJsseling publiceerde Ger Groot Dankbaar en aandachtig. In gesprek met Samuel IJsseling.

In een uitleiding schetst filosoof Erik Meganck een portret van IJsseling en zijn belang voor het denken in Vlaanderen en Nederland.

Klement, 2015, pap, 112 pp, € 19.95, 9789086871728
winkelwagen