B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

Goud, Johan (red)
Het leven volgens Willem Jan Otten. Redenen van het hart
De schrijver Willem Jan Otten (1951) wordt in brede kring gewaardeerd en is veelvuldig bekroond, onder andere met de Constantijn Huygensprijs 1999, de Libris Literatuurprijs 2005 en een eredoctotaat van de Universiteit Utrecht in 2007. Zijn opvallend veelzijdige werk wordt in dit boek gelezen als een onderzoek naar wat de filosoof en wiskundige Pascal de 'redenen van het hart' noemde.

Literaire filosofische en religieuze aspecten komen daarbij aan de orde. Willen Jan Otten komt zelf aan het woord, in een gesprek met Marjoleine de Vos. Verder werkten aan dit boe mee: de theatermaker Ronald Klamer, de neerlandici Jaap Goedegebuure, Hans Vandevoorde, Johan Sonnenschein, Dick van Halsema, de filosofen Theo de Boer, Ger Groot, Renee van Riessen, de theologen/religiewetenschappers Johan Goud, Martien Brinkman, Peter Nissen, Sigrid Coenradie en Wim Weren.

De overige delen in deze reeks vindt u via deze link

Reeks Het leven volgens, Klement, 2013, pap, 192 pp, € 19.95, 9789086871049
winkelwagen
Otten, Willem Jan
De letterpiloot, essays, verhalen, kronieken
Van Oorschot, 1994, pap, 306 pp, € 17.50, 9789028207868
winkelwagen
Otten, Willem Jan
De vlek - Een vertelling
De legendarische saxofonist Abe Kans hoort in het ziekenhuis dat hij een enorme vlek op zijn longen heeft. De Braziliaanse priester Josephsson verneemt op die dag dat zijn longen brandschoon zijn. Maar de radiologe in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis vergiste zich.

Het verhaal wordt verteld door Abes broer, die in het ziekenhuis bij de beveiliging werkt. Hij volgt via de schermen wat er gebeurt. Wie voorspeld is te sterven, kan blijven leven. Hij die zou blijven leven, zal sterven. Een aanslag met een vondeling, de jeugd van de gebroeders Kans, het geloof van een ter dood veroordeelde en de laatste uren van een rasmuzikant zijn bestanddelen van dit even mysterieuze als filmische relaas van een aangekondigde dood.

In zijn muzikale, lichtvoetige tragedie weeft Willem Jan Otten binnen een etmaal twee levens tot een lot, een raadselachtig einde. Van wie is de vlek, maakt het uit wie hem heeft, wie vlucht, wie niet? En kan het, de dood van een ander sterven, het heft in eigen handen nemen, de genade ontlopen?

Van Oorschot, 2012, pap, € 12.50, 9789028242319
winkelwagen
Otten, Willem Jan
De wijde blik
'Waarom moest Susan, die ziende zo blind had kunnen zijn, ook nog letterlijk blind worden? Kon de voorzienigheid zich niet tevreden stellen met de afloop, zoals die, hoe dan ook, op handen was: ik, op een nacht, lucifers brekend en zwetend, zittend aan de grote tafel tegenover Susan, biechtend dat er inderdaad al zes maanden de halsbrekende, verslavende ander was?'

De wijde blik (1992) is een roman over liefde en verborgen hartstocht, over een schrijnend ongeluk en de kracht van de leugen, Wat is waar en wat niet? Kunnen we, willen we onder ogen zien wat werkelijk is, bestaat er eigenlijk wel zoiets als waarheid?

Van Oorschot, 1993, pap, € 14.50, 9789028208025
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Droomportaal; verhalende essays
'Willem Jan Otten verdient in het bijzonder ook erkenning voor de uitzonderlijke kwaliteit van zijn werk als essayist in de klassieke zin en in de oorspronkelijke betekenis van het woord. Het essay als een poging tot verheldering, voor de essayist zelf en via hem ook voor de lezer. Schrijven als een vorm van denken en denken in de vorm van schrijven,' aldus de jury van de P.C. Hooftprijs 2014.

Nog in hetzelfde jaar als waarin Willem Jan Otten de P.C. Hooftprijs voor zijn gehele oeuvre werd toegekend, verblijdt hij de lezer met een nieuwe verzameling kristalheldere stukken. Of Otten nu schrijft over persoonlijke geschiedenis, religie, schrijvers, kunstenaars, dichters, de lezer kan steeds gelijktijdig met hem meedenken. Veel essays in Droomportaal - maar liefst tien stukken - gaan over film.

Van Oorschot, 2014, pap, € 17.50, 9789028260382
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Een ridder van de Engelse drop. Een keuze uit eigen werk
De P.C. Hooftprijs 2014 werd toegekend aan Willem Jan Otten. Hij krijgt de prijs voor zijn gehele oeuvre met de nadruk op zijn essayistisch werk. De jury van de prijs schreef in haar rapport: 'Otten is origineel en persoonlijk in de keuze van zijn onderwerpen. Als lezer merk je hoe hij al schrijvend op zoek is naar en ook voor hem nog onbekende uitkomst van zijn denken.'

Otten is in zijn essays een schrijver die met schaamteloze ernst en nieuwsgierigheid zichzelf en zijn omgeving bevraagt. In de lijn van Montaigne doet hij letterlijk pogingen om iets te ontdekken. 'Otten lezen is jezelf uitbreiden,' schreef een criticus eens over zijn werk.

Ter gelegenheid van de prijstoekenning maakte Willem Jan Otten een keuze uit eigen werk in Een ridder van de Engelse drop. Het biedt een staalkaart van zijn kunnen en talenten aan de hand van talloze onderwerpen: van film tot religie, van poezie tot persoonlijk leven, van seks tot liefde, van toneel tot wereldliteratuur en van Harry Potter tot Martin Scorsese. Ondogmatisch, verrassend, diepgravend en speels.

Van Oorschot, 2014, pap, 154 pp, € 14.50, 9789028240230
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Een sneeuw en meer toneel. Verzamelde toneelwerken
Willem Jan Otten heeft een veelzijdig oeuvre op zijn naam staan: hij schrijft poezie, proza, toneel en essays. In alles wat hij schrijft gaat het hem om keuzes waarvoor mensen zich gesteld zien, hetgeen zo'n spanning en nieuwsgierigheid veroorzaakt, dat zijn lezers als vanzelf worden meegevoerd in een ontdekkingstocht naar de onpeilbare menselijke natuur. Het toneel is van meet af aan Willem Jan Ottens meest geliefde strijdperk geweest. Daar kan hij zijn inzichten en ervaringen vangen in scenes en streven naar het raadselachtigste: de veranderingen die mensen doormaken wanneer zij voor grote kwesties worden geplaatst. 'Oefeningen in vrije wil', noemt Otten zijn stukken.

In Een sneeuw en meer toneel zijn de vijf toneelstukken opgenomen waarmee hij in de loop van dertig jaar zijn reputatie als sensibele dialoogschrijver heeft gevestigd - van zijn hilarische, argeloze eersteling Henry II (1978), de erop volgende stukken Een sneeuw, Oude mensen en De nacht van de Pauw, tot het opzienbarende Braambos (2004). Elk stuk is voorzien van een persoonlijke inleiding, waardoor dit boek een kroniek van een schrijversleven is geworden.

Van Oorschot, 2006, pap, 424 pp, € 29.00, 9789028240384
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Eerdere gedichten
In 1999 werd aan Willem Jan Otten de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre toegekend. Mede ter gelegenheid hiervan verscheen in 2000 Eerdere gedichten, waarin al zijn gebundelde gedichten vanaf 1971 werden bijeengebracht. Door alle gedichten bij elkaar te zien valt op hoe groot de rol van metamorfose en groei is in de poezie van Otten. Van de twintigjarige die debuteert met een merkwaardig precieze natuurlyriek tot de dertiger, verwikkeld in zijn erotische beperkingen en ontsluizingen; van de fabeldenker die De eend en Het paard d'amour op zijn naam heeft staan tot de schepper van de transcendente Penelopegedichten uit 1988; van de jonge man die 'Ik zoek het hier' sprak tot de verzuchter dat het 'missen op het eerste gezicht' was; van de alledagvereerder tot de cultiveerder van een hoogstpersoonlijke mythologie: het is in deze bundel allemaal verzameld.
Van Oorschot, 2000, geb, 231 pp, € 22.00, 9789028209442
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Eindaugustuswind
De bundel Eindaugustuswind verscheen zeven jaar na Ottens daaraan voorafgaande bundel Paviljoenen en vormt in zekere zin een getuigenis van die periode. De dichter is de veertig gepasseerd, heeft zijn kinderen zien opgroeien, is zich gaan afvragen wat, of in wie, hij gelooft, is banger geworden voor nieuwe dreigingen en laconieker over oude driften, wordt zich bewuster van de weerkeer van veel, van onherroepelijk verlies. Hij is Pascal gaan lezen, uit zeilen gegaan, zijn moeder gaan bepeinzen, opgenomen geraakt door vlagen veelal zomerse poezie - en dat alles is neergeslagen in meer dan zeventig gedichten, gemiddeld tien per jaar.

'In deze prachtige bundel spant Otten zijn taal zo sterk dat er tussen de woorden een ruimte ontstaat waarin de dichter zichzelf wegschrijft en er iets hoorbaar wordt dat niet kan worden genoemd.'- Ton van der Stap, Roodkoper, februari 1999.

Van Oorschot, 1998, pap, 91 pp, € 13.50, 9789028209145
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Gerichte gedichten
Wie bent u? Deze vraag stelt Willem Jan Otten in zijn nieuwe boek Gerichte gedichten. Aan wie stelt hij deze vraag? Wie is de lezer die er, zodra hij een gedicht schrijft, nooit niet is? Is het waar wat Otten denkt, dat u, de alomtegenwoordige lezer, al van tevoren weet wat hij gaat schrijven? Lijkt u wellicht op zijn moeder? Of bent u een echomuur? Zit u inderdaad in het Onze Vader? Waar bent u als alle mensen uitgeroeid zijn? Bent u wie weet de vuurtoren van Vlieland? Bent u bekend met de gedachten van Darwin? Was u er toen de vader van de dichter stervende was?

In Gerichte gedichten richt Otten zich meer dan ooit rechtstreeks tot zijn lezer. U kunt niet ongedaan gedacht, wel gemeden als een ziekte, verraden als een huidskleur, ontwend als een sigaret. Met Gerichte gedichten stuit Otten, na veertig jaar poezie bedrijven, op het raadsel van de poezie: als u niet bestond, was er geen gedicht.

Van Oorschot, 2011, pap, 49 pp, € 14.50, 9789028241732
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Ons mankeert niets
De roman Ons mankeert niets is de opvolger van Ottens succesvolle, veelgelezen roman De wijde blik. In dit nieuwe boek legt een jonge huisarts verantwoording af voor zijn gedragingen tijdens het etmaal voorafgaande aan de geheimzinnige dood van zijn voorganger, dokter Daan. 'Een legende was heengegaan. De grote, zwaar ademende man met de kleine mopsneus en de donderende stem die, voor de komst van de nieuwbouw, alle inwoners van Heimwou geboren had zien worden, en zien sterven, lag ineengezakt en schuin over zijn wc, met opengesperde, vragende ogen. Hij leek nog reusachtiger dan hij was. Wie was deze dokter Daan? Waarom heeft hij zijn opvolger gevraagd de volgende dag om half vier op visite te komen?

De reikwijdte van Ons mankeert niets is buitengewoon groot: het is een portret van een dokterspraktijk, de spannende beschrijving van een dag vol patienten en beslissingen, een geschiedenis ook van een liefdesbedrog - 'met de enige patiente die nooit klaagt'. Voor alles is het echter het gewetensonderzoek van een man die zich geplaatst weet voor een gevreesde vraag: wat doe je als je weet dat iemand dood wil?

'Een schrijver moet heel wat in zijn mars hebben, als hij erin slaagt zo'n complexe en buitengewoon ernstige thematiek schijnbaar moeiteloos onder te brengen in een concreet, lenig, zelfs spannend geschreven verhaal. Zonder een overmaat aan 'grote woorden', maar met een grote emotionerende kracht.' - Arnold Heumakers, de Volkskrant

Van Oorschot, 1994, pap, € 14.50, 9789028208667
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Onze Lieve Vrouwe van de Schemering
'Wanneer ben ik begonnen met te beseffen dat ik besta?' Met deze vraag begint dit aanstekelijke boek van Librisprijs-winnaar Willem Jan Otten, waarin het bewustzijn zich in een flink aantal genres uit - herinneren, bidden (of dat proberen), poezie lezen of schrijven, vergeten, verhalen vertellen, lesgeven, roerloos in een kamer zitten terwijl het schemert, een dode voor ogen toveren, dromen, vervelen, verdorren, geloven, of geloven dat je gelooft, een film afspelen voor je geestesoog...

Achter alle kwesties die Willem Jan Otten aan de orde stelt, zweeft de vraag naar wat poezie is. Het wordt gevraagd aan klassieke dichters, filmmakers, romanschrijvers, maar ook: deelnemers aan de Semana Santa in Malaga, aan een brevierende Talmoedist, een schilderende moeder, een pornoverslaafde, een euthanasie plegende kapitein, een meteoroloog in Berlijn, aan Harry Potter...

Het resultaat is een weids autobiografisch essay dat leest als een roman over een man die, levenslang op zoek naar poezie, ontdekt dat hij gelooft, en die vervolgens met de gebakken peren zit. Want hij is zichzelf, en dus zijn lezer, nu een verklaring schuldig. Waarom geloven? Waarom poezie? Is God dan een fictie? Is Pasen poezie? Is verbeelding religieus? Is erin geloven geen noodzakelijke voorwaarde voor poezie lezen, een film kijken?

Oorschot, 2009, pap, 261 pp, € 17.50, 9789028241299
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Op de hoge.Gedichten 1998-2003
De meer dan zestig gedichten van Op de hoge (2003) vormen tezamen een kroniek van een groei, zoals dat eigenlijk met alle poeziebundels van Otten het geval is. Dit is poezie die direct uit het leven lijkt voort te komen, denkend, reflecterend en de ervaring zoekend.

Drie thema's staan in de bundel centraal. In de eerste plaats de overgave aan het mysterie - het terugdeinzen, moed verzamelen om door de knieen te durven gaan. Verder zijn er de vriendschaps- en liefdesgedichten, en is er een afzonderlijke reeks over Alexander de Grote, de heerser die zich godgelijk waande. Over dat alles schrijft Otten in een taal die hem eigen is: stevig, muzikaal en soepel, vol eigen woorden en eigenzinnige beelden.

van Oorschot, 2003, pap, 82 pg, € 15.00, 9789028240148
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Paviljoenen
Over de bundel Paviljoenen zei Willem Jan Otten in een interview in 2003: 'Misschien bevat die bundel wel mijn beste werk. Een vlinder zou kunnen zeggen dat hij als pop het beste was. In die bundel had ik de mythe van Odysseus en Penelope net ontdekt, het verhaal van de man die eindeloos lang onderweg is, en de vrouw die tijdens het eindeloze wachten op haar man nauwelijks in staat is de vrijers van zich af te slaan. Die mythe was het doek waarop ik mijn verbeelding projecteerde.'
Van Oorschot, 1993, pap, € 12.50, 9789028207851
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Welkom
Van Oorschot, 2008, pap, 69 pp, € 14.90, 9789028240988
winkelwagen
Otten, Willem Jan, Kees Verheul, Clay Hunt
Niets heb ik van mezelf, een hommage aan het lezen
Er bestaan zo verschrikkelijk veel boeken,dat je soms zou willen dat je iemand hebt die je persoonlijk door de literatuurgeschiedenis leidt. Librisprijs- en Constantijn Huygens-prijswinnaar Willem Jan Otten constateerde op zeker moment dat de kritieken die Kees Verheul in de jaren '80 en '90 schreef, voor hem leidend geworden waren: Verheul was zijn gids, zoals Vergilius dat voor Dante was.

In het eerste deel van deze leestriptiek verklaart Otten zijn bewondering voor Verheul in een abecedarium. In het startlemma Aanleiding schrijft hij: 'Maar er is nog een reden om aan deze onderneming te beginnen. Verheul brengt hem zelf onder woorden in het begin van een magistraal, groot essay over een van zijn leermeesters. '...ik moest, als me dat lukte, ook het gevoel van blijdschap op hem overbrengen dat mijn herinnering aan hem, naar ik vrijwel zeker wist, me altijd zou blijven omgeven'.

Het tweede deel van deze hommage aan het lezen is van Kees Verheul. Hij schrijft in het essay Poetic Passion over zijn leermeester Clay Hunt, die in 1957 Verheuls docent was aan Williams College, Williamstown, Massachusetts. Hunt, afkomstig van gegoede zuidelijke familie, was een geanimeerd spreker, met een aanstekelijke gedrevenheid en een goed gevoel voor fun. Maar ook een mens met verborgen karakteraspecten. Verheul analyseert zijn verhouding tot hem op onnavolgbare wijze.

In het laatste deel komt Clay Hunt vervolgens aan het woord, in een essay dat hij schreef over het gedicht 'Hymn to my God, my God in my Sickness' van John Donne.

In vier eeuwen lectuur, in drie essays en een hymne geeft dit boek er blijk van dat de hommage leeft. Niets hebben wij van onszelf. Lezend en denkend komen wij zonder richtingaanwijzers niet verder. Dat deze reverence in het Nederlands taalgebied ongebruikelijk is, maakt dit boek zo bijzonder.

Van Oorschot, 2010, pap, 205 pp, € 17.50, 9789028241473
winkelwagen
Otten, Willem Jan, Rob Smolders
Paul van dongen, etsen, aquarellen en tekeningen 1998-2011
Paul van Dongen is vooral bekend van zijn grote tekeningen en etsen van vallende figuren. Kluwen van mensen die door de lucht lijken te zweven op een bijna renaissance-achtige wijze in beeld gebracht. Met een begenadigde techniek brengt hij zijn fascinaties in beeld; of dit nu een vallende figuur is, schedels of doornenkronen. Het zijn bekende thema's in zijn werk, die naast een tekenkundige kwaliteit ook een dieper spiritueel karakter met zich mee dragen. In het boek Paul van Dongen - etsen, aquarellen, tekeningen wordt een overzicht van het werk uit de periode van 1998 t/m 2011 getoond waarin ook veel minder bekend werk van hem valt te ontdekken. Hij toont ons bijvoorbeeld landschappen en zoomt in op de kleine natuur zoals bloemen, insecten, een stuk schors of een samenraapsel van allerlei gewassen. Uiteraard komt de mens ook uitgebreid aan bod. Naast de vallende figuren zien we hem terug in de religieuze prenten, portretten en de kleurrijke aquarellen. In zijn artikel 'Een schaduw afwerpen' plaatst Rob Smolders het werk van Paul van Dongen in kunsthistorisch perspectief. Willem Jan Otten geeft op poetische wijze zijn persoonlijke visie over het werk van de kunstenaar in zijn tekst met als titel 'In den beginne was het streepje'.
Timmer Art Books, 2012, pap, 176 pp, € 29.90, 9789491182099
winkelwagen