B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

U heeft 2 boeken in uw boodschappenlijst; bestel deze boeken hier (u kunt het altijd nog verwijderen) of zoek hieronder verder.

NB: De inhoud van de boodschappenlijst wordt niet bewaard als u teruggaat naar het beginscherm.

U kunt het zoekmenu hieronder gebruiken om in een andere categorie of naar een andere titel te zoeken met behoud van uw bestellingen (vergeet u niet op 'zoek' te klikken).

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

Beek, Bram van de, Arjan Plaisier, Cisca Stark e.a.
12 artikelen over de heilige Geest
Nu de kennis van het christelijk geloof in onze samenleving steeds meer vervaagt, is een toegankelijke uitleg van de basis hard nodig. De Apostolische Geloofsbelijdenis is hiervoor een uitstekend uitgangspunt.

Vanuit de goede gronden van de Schrift en de geloofstraditie beantwoorden twaalf auteurs (afkomstig uit het brede confessionele midden van de Protestantse Kerk in Nederland) actuele vragen over de Heilige Geest, de kerk en de toekomst. Wat moet ik mij bij de Heilige Geest voorstellen? Zonder de kerk geen geloof? Is de kerk wel een gemeenschap van heiligen? Zonder eeuwig leven geen leven?

Dit derde deel is het slot van de serie 'Geloven op goede gronden'. Samen met de eerdere delen over God en over Jezus wil de stichting Schrift en Belijden de actualiteit van de Apostolische Geloofsbelijdenis - de bekendste geloofsbelijdenis in het westerse christendom - opnieuw onder de aandacht brengen.

Zie via deze link de andere delen in de reeks Geloven op goede gronden.

Geloven op goede gronden, Boekencentrum, 2014, pap, 71 pp, € 8.90, 9789023927723
winkelwagen
Beek, Bram van de, M. van der Kooi, Arjan Plaisier e.a.
12 artikelen over God
Nu de kennis van het christelijk geloof in onze samenleving steeds meer vervaagt, is een toegankelijke uitleg van de basis hard nodig. De Apostolische Geloofsbelijdenis is hiervoor een uitstekend uitgangspunt. Vanuit de goede gronden van de Schrift en de geloofstraditie beantwoorden de twaalf auteurs (afkomstig uit het brede confessionele midden van de Protestantse Kerk in Nederland) actuele vragen over God. Bestaat God wel of hebben mensen hem bedacht? En als Hij bestaat, hoe kun je hem dan ervaren? Heeft God de wereld geschapen? Waar komen het kwaad en het lijden vandaan? En hoe zit het met Allah? Dit boek is het eerste deel van de serie 'Geloven op goede gronden', waarmee de stichting Schrift en Belijden de actualiteit van de Apostolische Geloofsbelijdenis - de bekendste geloofsbelijdenis in het westerse christendom - opnieuw onder de aandacht wil brengen.

Zie via deze link de andere delen in de reeks Geloven op goede gronden.

Geloven op goede gronden, Boekencentrum, 2012, pap, 72 pp, € 8.90, 9789023920793
winkelwagen
Kant, Kees, Michael Mulder, Bernhard Reitsma
12 artikelen over Israel
Op weg naar het 70-jarig jubileum van de staat Israel verschijnt 'Israel' ook als thema op het theologische toneel. In beknopte bijdragen denken christelijke theologen na over twaalf diverse onderwerpen die met Israel te maken hebben. De bijdragen nodigen uit tot doordenking en bespreking. De gespreksvragen aan het eind van elke bijdrage dienen als opstap en handvat.
Geloven op goede gronden, 5, Boekencentrum, 2018, pap, 80 pp, € 8.99, 9789023953159
winkelwagen
Meulen, Henk van der, Jurrien Mol, Edward van 't Slot e.a.
12 artikelen over bidden
Bidden is in het christelijk geloof afstemmen op de golflengte van God. Maar de verlegenheid hoe te bidden is vandaag vaak groot. Daarvoor geeft dit boekje een actuele handreiking.

In 12 artikelen over bidden beantwoorden twaalf auteurs uit het brede confessionele midden van de Protestantse Kerk in Nederland actuele thema's over bidden: ik durf niet te bidden, bidden in de Bijbel, helpt bidden?, kunnen we door gebed genezen worden? en bidden met andersgelovigen. Zij doen dit in korte hoofdstukken en putten daarbij uit de Schrift en de geloofstraditie. Door gespreksvragen toe te voegen maken zij het boek bovendien geschikt voor gesprekskringen.

Aan dit boek werkten onder anderen mee: dr. Henk van der Meulen, dr. Jurrien Mol en prof. dr. Edward van 't Slot. De eindredactie is in handen van dr. Herbert Wevers.

Zie via deze link de andere delen in de reeks Geloven op goede gronden.

Geloven op goede gronden, Boekencentrum, 2016, pap, 72 pp, € 8.90, 9789023970552
winkelwagen
Plaisier, Arjan, Edward van 't Slot, Herbert Wevers e.a.
12 artikelen over Jezus
Nu de kennis van het christelijk geloof in onze samenleving steeds meer vervaagt, is een toegankelijke uitleg van de basis hard nodig. De Apostolische Geloofsbelijdenis is hiervoor een uitstekend uitgangspunt. Vanuit de goede gronden van de Schrift en de geloofstraditie beantwoorden de twaalf auteurs (afkomstig uit het brede confessionele midden van de Protestantse Kerk in Nederland) kernvragen over Jezus. Is Jezus Gods Zoon? Wat maakt de mens Jezus uniek? Wat staat er over Jezus geschreven in de Koran? Wat is de betekenis van Jezus' lijden en dood? Waar is Jezus nu?Dit is het tweede deel van de serie 'Geloven op goede gronden', waarmee de stichting Schrift en Belijden de actualiteit van de Apostolische Geloofsbelijdenis - de bekendste geloofsbelijdenis in het westerse christendom - opnieuw onder de aandacht wil brengen.

Aan dit boek werkten onder anderen mee: dr. Arjan Plaisier, prof. dr. Bernhard Reitsma, dr. Edward van 't Slot en dr. Herbert Wevers.

Zie via deze link de andere delen in de reeks Geloven op goede gronden.

Geloven op goede gronden, Boekencentrum, 2013, pap, 71 pp, € 8.90, 9789023926757
winkelwagen