B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

Goedegebuure, Jaap
De schrift herschreven: de Bijbel in de moderne literatuur 1
De verhalen van het Oude en het Nieuwe testament blijven schrijvers inspireren, ook nu de rol van de bijbel in de samenleving een andere is dan voorheen. In dit boek gaat Jaap Goedegebuure in op de vraag wat het belang van de bijbel is voor de moderne literatuur. Een kleine portrettengalerij met de bijbelse figuren Kain, Isaak, Saul, Job, Jona en anderen
Amsterdam Academic Archive, AUP, 1993 / 2005, pap, 132 pp, € 29.95, 9789053568477
winkelwagen
Goedegebuure, Jaap
De veelvervige rok: de Bijbel in de moderne literatuur 2
Een van de bekendste verhalen uit het bijbelboek Genesis is dat van Jozef, de lievelingszoon van aartsvader Jakob. Hij steekt zijn broers de ogen uit door hen met zijn tomeloze ambities te confronteren en te pronken met de 'veelvervige rok' die zijn vader hem cadeau heeft gedaan. Ze wreken zich door hem als slaaf te verkopen.
Amsterdam Academic Archive, AUP, 1997 / 2005, pap, 147 pp, € 29.95, 9789053568484
winkelwagen
Goedegebuure, Jaap
Nederlandse schrijvers en religie, 1960-2010
Ondanks berichten dat de kerken leeglopen en kloosters moeten sluiten, is de hang naar religie nog altijd sterk geworteld in onze samenleving. Traditionele geloofsgemeenschappen hebben het moeilijk, terwijl alternatieve vormen van religie en spiritualiteit juist floreren. Meer dan de helft van de Nederlanders verklaart desgevraagd 'iets' te geloven, maar men beleeft dat 'iets' meestal strikt individueel.

De afgelopen halve eeuw hebben opvallend veel Nederlandse schrijvers zich uitgesproken over God en het goddelijke, als tegenstander, afvallige, agnost of twijfelaar, maar ook als bekeerling of nog altijd praktiserend kerkganger. Onder hen bevinden zich oude en nieuwe christenen, atheisten, tegendraadse mystici, joden die op zoek zijn naar hun wortels en zelfs een enkele voodoopriesteres.

In dit boek laat Jaap Goedegebuure zien hoe hun overwegingen en bekommernissen literair vorm krijgen in romans en in poezie, maar ook in een stijl die van auteur tot auteur is toegesneden op een hoogstpersoonlijke variant van de religieuze ervaring. Er is ruime aandacht voor de confronterende visies van Gerard Reve en Frans Kellendonk, maar ook voor de onthechtingsoefeningen van dichters als C.O. Jellema en Hans Faverey.
Nederlandse schrijvers en religie 1960-2010 biedt een spectrum dat reikt van Gerard Reve tot Desanne van Brederode en van Andreas Burnier tot Willem Jan Otten.
Vantilt, 2010, pap, 207 pp, € 18.95, 9789460040542
winkelwagen
Goedegebuure, Jaap
Wit licht, poezie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu
In het spreken en schrijven over de mystieke ervaring komen twee begrippen telkens terug: licht en donker. Het pad naar het verlossende inzicht gaat door de duistere nacht en wie uiteindelijk ziende wordt, moet eerst blind zijn geweest. Dat geldt voor Paulus, voorganger en rolmodel van alle christelijke mystici, maar ook voor Dante die na een dwaaltocht door een donker woud en een afdaling in de hel mocht opgaan naar het van licht doorstraalde paradijs.

'Licht' is het sleutelwoord in het werk van de Nederlandstalige dichters die Jaap Goedegebuure in dit boek bijeengebracht heeft. Herman Gorters extatische verzen zijn ingegeven door een ware lichtdronkenschap, Bertus Swaanswijk koos het pseudoniem Lucebert om aan te geven dat hij de grauwe Hollandse atmosfeer wilde laten verdampen in de hitte van zijn bliksemende gedichten.

'Het licht, Gods witte licht breekt zich in kleuren', schreef Nijhoff, daarmee een metafoor scheppend voor de tegenstelling tussen de buitenaardse werkelijkheid waarin de mystici willen opgaan en het gefragmenteerde bestaan waarmee ze het moeten doen. Goedegebuure laat het witte licht breken in een bont gezelschap dat christenen, agnosten, atheisten en boeddhisten omvat.

Vantilt, 2015, pap, 224 pp, € 19.95, 9789460042348
winkelwagen
Goedegebuure, Jaap, Jurriaan Benschop
The Moonlight Garden
In de jaren tachtig brak Marc Mulders (Tilburg 1958) als jonge schilder door met heftige, religieus geladen doeken. Deze werden gevolgd door een lange, succesvolle reeks bloemen- en wildschilderijen.

Door Mulders' verhuizing van de stad naar het platteland veranderde zijn werk ingrijpend. Figuratieve doeken met bloemkelken werden abstracte voorstellingen van ruimten in de natuur. Het thema van de tuin als beschermde verblijfplaats is sinds kort leidend in de schilderspraktijk van Mulders. Zijn intenties zijn opmerkelijk constant gebleven: het verbeelden van de natuur en haar diepere symboliek.

In The Moonlight Garden komen alle aspecten van Mulders' oeuvre aan bod: schilderijen, aquarellen, natuurfotografie, politieke collages, glaswerk en tapijten. Een schitterend overzicht van een van Nederlands' grootste schilders.

Uitgeverij Lecturis B.V., 2013, pap, 192 pp, € 29.95, 9789462260047
winkelwagen
Goedegebuure, Jaap, Oek de Jong (red.)
Eckhart nu. Tien visies op Meister Eckhart
Meister Eckhart (1260-1327), een van de grootste middeleeuwse mystici, staat tegenwoordig volop in de belangstelling. Ter gelegenheid van Eckharts 750e geboortedag verscheen onder redactie van Jaap Goedegebuure en Oek de Jong een bundel beschouwingen over de vraag wat Eckhart ons vandaag de dag te zeggen heeft.

Deze fraai uitgevoerde bundel verkent het universum van Eckhart aan de hand van essays van schrijvers Roel Bentz van den Berg, C.O. Jellema, Oek de Jong, Jan Oegema en Vonne van der Meer, van zenleraar Nico Tydeman, die een uitbundig stuk leverde over Eckhart en het boeddhisme, van theologen en Eckhart-kenners Frans Maas en Marcel Braekers, filosoof Gerard Visser, criticus en literatuurwetenschapper Jaap Goedegebuure en historicus Jef Jacobs, die een meesterlijk portret van Eckhart en zijn tijd vervaardigde. De bundel wordt gecompleteerd met enkele preken van de Meister zelf.

Derde druk.

Atlas Contact, 2010/2015, pap, 252 pp, € 29.99, 9789045032092
winkelwagen