B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

U heeft 1 boek in uw boodschappenlijst; bestel dit boek hier (u kunt het altijd nog verwijderen) of zoek hieronder verder.

NB: De inhoud van de boodschappenlijst wordt niet bewaard als u teruggaat naar het beginscherm.

U kunt het zoekmenu hieronder gebruiken om naar een andere titel of categorie te zoeken met behoud van uw bestellingen (vergeet u niet op 'zoek' te klikken).

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

Lathouwers, Ton
Meer dan een mens kan doen. Zentoespraken
De zentoespraken (teisho's) van de Nederlandse zenleraar Ton Lathouwers staan als een monument in de herinnering van ieder die ze bijgewoond heeft. Wie Ton Lathouwers hoort spreken, is meteen thuis. Hij biedt aanknopingspunten met inzichten die vaak al in ons rondwoelen, die we aanvoelen en bevroeden, maar die we nog nooit zelf hebben horen zeggen. Als geen ander weet Ton Lathouwers dat elk spreken echter hooguit een vinger kan zijn die wijst naar de maan. Toch schept hij met zijn zentoespraken voor velen een zeldzame, niet eerder ervaren duidelijkheid, die hij van hart tot hart aanreikt.

De hier voor het eerst gepubliceerde zentoespraken zijn in staat ons echt vertrouwd te maken met begrippen als 'het oorspronkelijk gelaat', 'hartsvertrouwen' en 'wijsheid-voorbij-alle-wijsheid'. Ze vertellen hoe het mysterie van het leven elk mens uitdaagt tot een volstrekt persoonlijk antwoord en dat ieder mens, zonder uitzondering, daartoe ook werkelijk alle ruimte heeft. Want iedereen is aanvaard zoals hij of zij is.

Het gaat om het diepe verlangen en de gelijktijdige zekerheid dat niets en niemand uit de boot valt. Dat alles gered wordt, gered is, tot en met de laatste kiezelsteen. Die redding komt niet zomaar uit de lucht vallen. Zij heeft op niet-causale wijze ook alles te maken met onze inzet daarvoor. Dat wordt prachtig uitgedrukt in het eerste vers van de bodhisattvagelofte: 'Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze alle te redden.' Zo zit het met ons, ten diepste zijn wij die gelofte.
Asoka, 2000, geb, 223 pp, € 17.95, 9789056700232
winkelwagen
Lathouwers, Ton
Zij is altijd soms, vrouwelijke gestalten van compassie
In Zij is altijd soms doet Ton Lathouwers verslag van zijn levenslange fascinatie voor wat hijzelf 'vrouwelijke gestalten van compassie' noemt. Hij benadert dit universele thema vanuit verschillende religieuze tradities en volksdevotie, en gaat ook op zoek naar symbolische uitingen van vrouwelijk mededogen in de wereldliteratuur. Van Kuan Yin over de Sophia en de Moeder Gods tot de Sjechina uit de joodse mystiek, overal volgt hij haar spoor. Tegelijk vindt hij uitdrukkingsvormen van deze heilbrengende, feminiene kracht in de literatuur.

Wereldwijd kom je 'haar' tegen, van Oost tot West. Zij daalt af tot in de diepste krochten van de hel om daar iedereen, zonder uitzondering, te redden. We volgen haar tot in de vernietigingskampen, waar zelfs 'geen plek is om te staan' en God afwezig lijkt. Toch is de boodschap van dit essay hoopvol. Ton Lathouwers wil recht doen aan de betekenis van het vrouwelijke. Juist op dit punt hebben niet alleen de religieuze symboliek, maar vooral ook de officiele structuren en instellingen binnen de joods-christelijke traditie en het boeddhisme een achterstand in te halen.

Ton Lathouwers (1932) is een van de meest liberale zenleraren in het Nederlandse taalgebied. Kort na zijn benoeming tot hoogleraar slavistiek aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1968, begaf hij zich op het boeddhistische pad. Hij reisde onder andere naar Japan, Myanmar, Thailand, Maleisie en Indonesie en legde zich toe op de studie van de Chinese zentraditie onder leiding van ch'an-meester Teh Cheng, van wie hij in 1987 transmissie kreeg. Van hem verschenen eerder: Meer dan een mens kan doen. Zentoespraken, Kloppen waar geen poort is. Teksten van Linji, Hisamatsu, Sjestov en Plotinus [2007] en De moed tot het onmogelijke. Kierkegaard en zen [2010] - zie: deze link

Asoka, 2015, pap, 224 pp, € 19.95, 9789056703486
winkelwagen
Lathouwers, Ton (ed)
Kloppen waar geen poort is, teksten van Linji, Hisamatsu, Sjestov & Plotinus
In deze bundel heeft Ton Lathouwers opmerkelijke fragmenten bijeengebracht van vier uiteenlopende klassieke auteurs. De teksten van Linji, Hisamatsu, Sjestov en Plotinus cirkelen alle rond het centrale concept van de 'onmogelijke vraag', binnen de zentraditie ook bekend als 'koan'. Koans zijn bedoeld om de vertrouwde grond onder onze voeten weg te slaan en uit te dagen tot het nemen van een bevrijdende stap. Koan-verhalen waren oorspronkelijk getuigenissen van de existentiele impasse en de daarop volgende 'bevrijding' van een enkeling. Later werden deze getuigenissen tot 'officieel document' (kung an) verklaard, waardoor ze voor iedereen toegankelijk werden.
Kloppen waar geen poort is slaagt er in de betekenis en de kracht van de onmogelijke vraag los te weken uit de culturele context waarin zij oorspronkelijk ontstond en werd geformuleerd en dicht bij de ervaringswereld van de moderne westerling te brengen. Zen (Linji, Hisamatsu) is niet de enige context waarbinnen onmogelijke vragen werden gebruikt als middel tot het nemen van een bevrijdende stap. Ook de klassieke westerse literatuur en filosofie (Sjestov, Plotinus) heeft teksten van gelijke signatuur voortgebracht.
De inleiding van Ton Lathouwers plaats het centrale thema en de betrokken auteurs in perspectief. De verschillende fragmenten worden voorafgegaan door een korte biografie van de betreffende auteur.
Asoka, 2007, pap, 119 pp, € 14.95, 9789056701666
winkelwagen
Lathouwers, Ton, Luce Ramaker, Jan Bor
De moed tot het onmogelijke. Kierkegaard en zen.
Kierkegaard wordt gewoonlijk als een christelijk denker gezien. Als zodanig heeft hij grote invloed uitgeoefend op het theologische denken van de afgelopen eeuw. Maar Kierkegaard heeft in zijn wijsgerige werken inzichten ontwikkeld die ook zo uit de mond van een zenmeester zouden kunnen rollen. Je kunt ze dus door een boeddhistische bril lezen. Dat is wat de auteurs van deze bundel doen. Ze laten in hun drieluik de inderdaad frappante overeenkomsten zien tussen de literatuur van het ch'an - of zenboeddhisme en Kierkegaards beschouwingen.

Ton Lathouwers - emeritus hoogleraar Russische letterkunde en geautoriseerd zenleraar - gaat daarbij uit van het werk van de Russische filosoof Sjestov, die in Kierkegaard een van zijn naaste geestverwanten zag. Hij legt Sjestovs bewogen denken naast het werk van de Japanse filosoof en zenvernieuwer Hisamatsu.

Luce Ramaker - specialist op het gebied van Kierkegaards denken - focust in het middenpaneel van het drieluik op het filosofische oeuvre van de Deen. De filosofie van Kierkegaard staat los van diens christelijke beschouwingen (de term God valt er niet eens in) en vertoont beslist verwantschap met het boeddhistisch gedachtegoed.

Jan Bor - filosoof, die vele jaren zen beoefende - wijst op de grote overeenkomsten tussen Kierkegaards gedachten over wanhoop en angst en de strekking van een paar centrale koans uit de zentraditie. In beide benaderingen gaat het om een sprong uit het denken en de taal.

De drie essays zijn geschreven vanuit de betrokkenheid die de auteurs bij deze materie voelen. Ze slaan erin een brug tussen Oost en West.
Asoka, 2010, pap, 299 pp, € 24.95, 9789056702250
winkelwagen