B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

Miskotte, Kornelis Heiko
VW 01: In de Waagschaal
Uitverkocht, maar wij kunnen op zoek naar een tweedehands exemplaar, prijs en beschikbaarheid onder voorbehoud

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 1, Kok, 1982, geb, 427 pp, € 25.00, 9789024222339
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 02: Karl Barth, inspiratie en vertolking: inleidingen, essays, briefwisseling
Tweedehands , zeer net exemplaar, met stofomslag (met verschoten rug)

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 2, Kok, 1987, geb, 554 pp, € 20.00, 9789024222346
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 04: Uit de Dagboeken 1917-1930
Tweedehands, net exemplaar, met stofomslag (verschoten rug).

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 4, Kok, 1985, geb, 616 pp, € 20.00, 9789024222360
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 05 A: Uit de Dagboeken 1930-1934
Tweedehands, net exemplaar, met stofomslag (verschoten rug).

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 5A, Kok, 1990, geb, 655 pp, € 20.00, 9789024247462
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 07: Edda en Thora
UITVERKOCHT - we kunnen voor u op zoek naar een tweedehands exemplaar, prijs en beschikbaarheid onder voorbehoud

In 1938 verscheen dit werk als een dieptepeiling van de geestelijke achtergrond van het fascisme. Bij de derde druk in de jaren tachtig kon het worden gelezen als getuigenis van verzet tegen de machten, en nu verstaan we het vooral als een bewustwording van onze heidense afkomst. Niet historisch-lineair, als een fase, maar veeleer als een structurele dimensie. Daarin zijn we heel dicht bij de een van de toegangen tot de theologie van Miskotte: het heidendom ligt nooit achter ons, evenmin als het christendom ooit op zichzelf bestaat.

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 7, Kok, 1983, pap, 435 pp, € 35.00, 9789024222391
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 08: Als de Goden zwijgen
Uitverkocht, maar wij kunnen op zoek naar een tweedehands exemplaar, prijs en beschikbaarheid onder voorbehoud

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 8, Kok, 1983, geb, 438 pp, € 30.00, 9789024226733
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 09:Theologische Opstellen
UITVERKOCHT, maar wij kunnen naar een tweedehands exemplaar op zoek, prijs en beschikbaarheid onder voorbehoud.

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 9, Kok, 1990, geb, 443 pp, € 30.00, 9789024244980
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 10: Antwoord uit het onweer, Het gewone leven
UITVERKOCHT, wij kunnen naar een tweedehands exemplaar op zoek, prijs en beschikbaarheid onder voorbehoud

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 10, Kok, 1984, geb, 682 pp, € 35.00, 9789024222469
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 11: De kern van de zaak, De blijde wetenschap
Tweedehands, net exemplaar, met stofomslag (waarvan de rug verkleurd)

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 11, Kok, 1989, geb, 524 pp, € 20.00, 9789024222476
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 14: Mystiek en bevinding
Het Verzameld werk van Miskotte is een begrip in theologisch Nederland. In dit veertiende deel staat mystiek en bevinding centraal. Het bevat teksten van Nederlands grootste theoloog uit de 20ste eeuw uit meer dan 50 jaar, waaronder Van verborgen omgang, Salve Rex, Geloof en aanvechting en De weg van het gebed.

Dit veertiende deel van K.H. Miskottes Verzameld Werk bevat teksten over en vanuit 'de binnenkant' van Miskottes leven, een belangstelling die hij heel zijn leven heeft gekoesterd. De oudste tekst in dit deel stamt uit 1915, de jongste uit 1969.

K.H. Miskotte bundelde in 1969 artikelen, preken en zelfstandige publicaties over 'kennis en bevinding'. In dit deel zijn die teksten opgenomen uit Kennis en Bevinding die nog niet eerder in het Verzameld Werk zijn verschenen. Die selectie is aangevuld met andere teksten, vrijwel alle nog niet verschenen in het Verzameld Werk. Sommige daarvan verschenen in bundels als In de gecroonde allemansgading (1946), Om de waarheid te zeggen (1971), en de weergave van het Gemeenteblaadje van Kortgene in ...als een die dient (1976). Tevens is de kans benut om eindelijk een van de meest geliefde teksten van Miskotte in het Verzameld Werk op te nemen: De weg van het gebed uit 1962.

De subjectiviteit van zijn eigen geloven heeft Miskotte zijn hele leven geboeid, heeft hem dikwijls ook verward, en de verhouding tussen die subjectiviteit en de objectiviteit van Gods genade heeft zijn theologische existentie voortdurend geprikkeld. Zijn belangstelling voor mystiek en bevinding, al vroeg gedocumenteerd, strekt zich uit over zijn hele werkzame leven, en vertoont zich behalve in essays, meditatieve en theologische verhandelingen ook in een diep engagement met natuur en cultuur en evenzeer in zijn verbondenheid met het jodendom, waarin hij zowel het (religieuze en seculiere) denken van de grote joodse filosofen als de elementaire gevoelswereld van het chassidisme hogelijk waardeert. Hiervan is al veel terug te vinden in eerdere delen van het Verzameld Werk.

In dit deel is de weerslag te vinden van de worsteling van zijn 'geloofsleven' - hoezeer hij de inhoud daarvan al van meet af aan ook leert wantrouwen - met wat hij zich allengs, onder andere door de ontmoeting met en de omarming van het werk van Karl Barth, als theologisch beslissend eigen maakt. Maar wat hij zich daarvan eigen maakt, blijft zeer persoonlijk ingekleurd en toont een aangevochten mens, worstelend tussen zekerheden en twijfel, tussen ik en Gij.

De teksten waaieren uit van het relaas van een eigen 'religieuze ervaring' van Miskotte tot beschouwingen over bevinding, van zeer persoonlijk getoonzette meditaties, vooral over de Psalmen, tot theologische verhandelingen over het gebed en over de kern van het geloof: Christus alleen. Mystiek en bevinding: K.H. Miskotte spreekt (eigen)zinnige woorden mee in het actuele debat over spiritualiteit en beleving, en zijn 'vroomheid' blijkt verrassende en intrigerende facetten te hebben.

Een bijbelplaatsen- en personenregister en annotatie waar nodig ontsluiten deze teksten, die een waardevolle aanvulling zijn op die in de eerder gepubliceerde delen van het Verzameld Werk.

Het deel Mystiek en bevinding is bezorgd en geannoteerd door dr. Kick Bras, dr. Willem van der Meiden en dr. Rinse Reeling Brouwer.

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld werk 14, Kok, 2015, geb, 448 pp, € 32.99, 9789043525954
winkelwagen