B o e k h a n d e l 

K i r c h n e r

Leliegracht 36

1015 DH

Amsterdam

Tel.020-6244449 

Fax.020-6247488

woensdag 14 mei , 20.00 - 22.00

Aristoteles: Over de ziel

Lezing door Ben Schomakers

  Van harte nodigen wij u uit voor de lezing van Ben Schomakers over Aristoteles' Over de ziel - recent opnieuw uitgegeven in een prachtige tweetalige uitgave door Uitgeverij Klement en vertaald, ingeleid en uitgelegd door Ben Schomakers.

De ziel mag zich in weer een grote belangstelling verheugen - ontkend, doodverklaard, verdedigd, herontdekt, ontstoft, bejubeld... Als het over de ziel gaat is en blijft Aristoteles' 'Over de ziel' een van de meest belangwekkende teksten uit de geschiedenis van de het denken. Ben Schomakers zal in een lezing ingaan op de betekenis en het belang van deze tekst. Jean Wagemans zal met hem in gesprek gaan en het gesprek met het publiek begeleiden.

De terugkeer van de ziel, met dank aan Aristoteles.

De afgelopen eeuw heeft een ongelukkig hoofdstuk toegevoegd aan die lange, erg onoverzichtelijke en koppige geschiedenis van de (omgang met de) ziel. Opeens werd er vanuit allerlei hoeken, nogal triomfantelijk, en met trots op de diepte van dit inzicht, verkondigd dat de ziel niet bestaat. Zegekreten van specifieke varianten van deze overtuiging zijn bijvoorbeeld dat wij ons brein zijn en dat de vrije wil niet bestaat. Maar de afkeer van de ziel beperkt zich niet tot neurowetenschappers die een niet helemaal doordacht stapje buiten hun eigen domein zetten. De hele volwassen Westerse samenleving lijkt te roepen dat de ziel niet bestaat, en dat weerspiegelt zich intussen ook in sommige van haar wetten en politieke, sociale en ethische opvattingen. En als er dan hier en daar een stem ten gunste van de ziel klinkt, lijkt die vooral iets als "innerlijkheid" en "spiritualiteit" te verdedigen. Dat is nobel en mooi, maar wie daar niet aan wil, kan die verdediging weghonen. Wat ik wil proberen is opnieuw nadenken over de betekenis van de ontkenning van de ziel en over de ontologische zinvolheid daarvan. Heel precies, aan de hand van de analyses van Aristoteles, wil ik datgene proberen aan te wijzen dat niet tot materie te reduceren is, zelfs als het daar innig mee samenhangt. 

Ontkennen dat er een ziel is, lijkt op een denkfout te berusten. Daarmee is nog geen nieuwe ziel in het leven geroepen, toegelaten of verheerlijkt, iets niets religieus of eschatologisch of spiritueels gezegd, maar wel ruimte gemaakt om opnieuw naar de ziel en het belang van de ziel voor het menselijk leven te kijken - Ben Schomakers

Een uitgebreide tekst van Ben Schomakers vindt u op Filoblog 

Aristoteles: Over de ziel, Klement, 2013, geb, 520 pp, eur 42,50, bestel het boek hier

 

Programma:

19.45: inloop

20.00: welkom

20.05: Ben Schomakers: De terugkeer van de ziel, met dank aan Aristoteles

20.30: gesprek

21.15: borrel, aangeboden door Boekhandel Kirchner

 

Plaats & tijd: Boekhandel Kirchner, Leliegracht 36, 14 mei, 20.00-22.00

 

Toegang: euro 7,50 (studenten 4,00)

 

RSVP: 

Omdat het aantal plaatsen beperkt is vragen wij u uw komst te bevestigen via email: info@boekhandelkirchner.nl  of per telefoon: 020-6244449 - wij bevestigen uw reservering.

Ben Schomakers (1960) is opgeleid als wiskundige, classicus en filosoof en promoveerde op een proefschrift over Parmenides. Hij vertaalt filosofische teksten uit de Griekse oudheid, zoals Pseudo-Dionysius' Over mystieke theologie (1990, 2002), het gedicht van Parmenides (2003), Aristoteles' Over poezie (2000), diens Metafysica I-VI (2 dln., 2005) en ook zijn Problemen (2010). 

Meest recent verschenen van hem De taal van de hemel. Over de engelen van Pseudo-Dionysius de Areopagiet (2012) en een vertaling van Sophocles' Oedipus heerst (2013), waarin essays zijn opgenomen van hem, Marc De Kesel en Dirk De Schutter .

Een overzicht van zijn boeken vindt u hier

Jean Wagemans studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en schreef een proefschrift op het gebied van de argumentatietheorie. Hij is gespecialiseerd in de klassieke dialectica en retorica en de hedendaagse pragma-dialectiek. In zijn huidige onderzoek richt hij zich op de analyse en evaluatie van argumentatie in de wetenschappelijke context.

Tweewekelijks schrijft Jean Wagemans een column over argumentatie en retorica op Volkskrant.nl.

Zie zijn webpagina bij de Universiteit van Amsterdam