B o e k h a n d e l 

K i r c h n e r

Leliegracht 32

1015 DG

Amsterdam

Tel.020–6244449 

Fax.020–6247488

NIEUWSBRIEF JULI

Nieuwe Titels

Geachte heer,mevrouw,

U heeft een tijdje niet van ons gehoord maar er zijn in de tussentijd wel veel mooie boeken verschenen en daarom sturen wij u nu - eenmalig-  4 aparte e-mails met de nieuwe titels op de volgende gebieden: 

- Bijbelwetenschappen en geschiedenis

- Theologie en Spriritualiteit

- Jodendom/ Islam/ Godsdienstwetenschappen

- Filosofie

Hieronder volgt de Filosofie.

Zoals altijd is dit slechts een selectie - voor een compleet overzicht wijzen we u graag op onze  'Nieuwe Titels'.

Aanpassing Openingstijden winkel

Graag laten we u weten dat we in juli en augustus op maandag gesloten zijn. Wij zijn open op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur.

Kirchner op Twitter en Facebook

Boekhandel Kirchner zet deze zomer haar eerste stappen op Twitter en Facebook. Volg ons om op de hoogte te blijven van nieuwe activiteiten, aanbiedingen en nieuwe titels - klikt u daarvoor op de onderstaande links:

Volg ons op Twitter

of volg ons op Facebook

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn, maar mocht u geen prijs meer stellen op onze nieuwsbrief, dan vindt u onderaan hoe u zich kunt afmelden.

 

 

  Filosofie
Achterhuis, H.:

De utopie van de vrije markt

Lemniscaat, 2010, pap, 319p, € 17.95, ISBN: 9789047702573.

Veel mensen denken dat de vrije markt een objectief proces is. Niemand lijkt verantwoordelijk te zijn voor de ideologie en de utopie erachter. Er zou geen ‘kapitalistisch manifest’ bestaan. Hans Achterhuis laat zien dat een dergelijk manifest wel degelijk bestaat. Dat is de fascinerende roman Atlas Shrugged (1957), geschreven door een in Amerika zeer invloedrijke filosofe van wie wij in Europa de naam nauwelijks kennen: Ayn Rand. Atlas Shrugged geldt in de VS na de Bijbel als het belangrijkste boek van de afgelopen eeuw. Het gaat over een elite van neoliberale utopisten die de bestaande samenleving volledig kapotmaken, waarna ze de nieuwe wereld van het ultrakapitalisme op kunnen bouwen.

Ayn Rand was de ideologische inspirator van niemand minder dan Alan Greenspan, tot 2006 de president van de Amerikaanse Federal Reserve Bank, waarvan de monetaire politiek in onze geglobaliseerde wereld letterlijk ieder mens raakt, zoals de kredietcrisis laat zien. Achterhuis stelt in zijn boek ook – onder veel meer – de bonussen en de herstructurering van de gezondheidszorg aan de orde. Voldoende stof tot vragen!

Bruckner, P.:

The Tyranny of Guilt. An Essay on Western Masochism

Princeton UP, 2010, geb, 239 pp, € 25.00, ISBN: 9780691143767.

Cohen, F.:

Isaac Newton en het ware weten

Bert Bakker, 2010, geb, 267 pp, € 24.95, ISBN: 9789035134546.

Het bekende verhaal over Isaac Newton en de vallende appel klopt. Nog als student kwam hij in de boomgaard van zijn moeder tot het inzicht dat een appel volgens hetzelfde principe op Aarde valt als de maan eromheen draait. Maar wat is nu dat principe? Twintig jaar later is ook dat tot hem doorgedrongen. En toen was het zaak om het niet bij een vermoeden te laten, maar voor de universele aantrekkingskracht en de wiskundige maat ervan een sluitend bewijs te leveren. Ook met zijn ontdekking dat zonlicht uit alle kleuren van de regenboog bestaat, rustte hij niet voordat hij die onomstotelijk had vastgenageld. Intussen hield hij zich al even intensief bezig met alchemie en met ketterse theologie.
Wat voor wetenschapper was Newton dan wel, waar bestonden zijn voornaamste prestaties uit, en hoe is hij ertoe gekomen? Wat staat er eigenlijk in zijn twee boeken, de Principia en de Opticks? Wat moeten we aan met zijn bizarre persoonlijkheid? En wat houdt ‘bewijzen’ in de natuurwetenschap eigenlijk in?

Deleuze, G. en Guattari, F.:

Anti-Oedipus. Kapitalisme en schizofrenie 1

Klement / Pelckmans, 2010, pap, 509 pp, € 37.50, A1291, ISBN: 9789086870202.

Anti-Oedipus is het eerste deel van Deleuzes en Guattari`s politiek-filosofische hoofdwerk in twee delen `Kapitalisme en Schizofrenie`. Het boek behoort tot de grote filosofische werken uit de korte twintigste eeuw en slaagt er op een indrukwekkende manier in de fundamentele politieke en subjectieve problemen van zijn tijd - en de onze - te synthetiseren.

Ferry, L.:

Beginnen met mythologie. Wat we van de Griekse goden en helden kunnen leren

 Arbeiderspers, 2010, pap, 365 pp, € 19.95, ISBN: 9789029572156

Heeffer, P.:

Ontologie en subjectiviteit. Een inleiding in Sein und Zeit

Vantilt, 2010, pap, 256 pp, € 24.95, ISBN: 9789460040306.

LeBuffe, M.:

From Bondage to Freedom. Spinoza on Human Excellence

Oxford UP, 2010, geb, 253 pp, € 64.90, ISBN: 9780195383539.

Spinoza rejects fundamental tenets of received morality, including the notions of Providence and free will. Yet he retrains rich theories of good and evil, virtue, perfection, and freedom. Building interconnected readings of Spinoza's accounts of imagination, error, and desire, Michael LeBuffe defends a comprehensive interpretation of Spinoza's enlightened vision of human excellence. Spinoza holds that what is fundamental to human morality is the fact that we find things to be good or evil, not what we take those designations to mean. When we come to understand the conditions under which we act-that is, when we come to understand the sorts of beings that we are and the ways in which we interact with things in the world-then we can recast traditional moral notions in ways that help us to attain more of what we find to be valuable. For Spinoza, we find value in greater activity. Two hazards impede the search for value. First, we need to know and acquire the means to be good. In this respect, Spinoza's theory is a great deal like Hobbes's: we strive to be active, and in order to do so we need food, security, health, and other necessary components of a decent life. There is another hazard, however, that is more subtle. On Spinoza's theory of the passions, we can misjudge our own natures and fail to understand the sorts of beings that we really are. So we can misjudge what is good and might even seek ends that are evil. Spinoza's account of human nature is thus much deeper and darker than Hobbes's: we are not well known to ourselves, and the self-knowledge that is the foundation of virtue and freedom is elusive and fragile.

Lemaire, T.:

De val van Prometheus. Over de keerzijden van de vooruitgang

Ambo, 2010, geb, 374 pp, € 24.95, ISBN: 9789026322891.

Onze maatschappij is verslaafd aan economische groei, geobsedeerd door consumentisme en verstrikt in een behoeftenspiraal.

Ze blijkt in het licht van de naderende schaarste aan fossiele brandstoffen een kolos op lemen voeten te zijn, verblind door de illusie dat moderne technologie voor alles een oplossing heeft en de aarde onuitputtelijk is.

In De val van Prometheus stelt Ton Lemaire deze overmoed aan de kaak. Hij pleit voor een leven in eenvoud, met een herwaardering voor het kleinschalige, en geïnspireerd door een ecologische spiritualiteit.

Hij toont de fatale samenhang aan tussen vooruitgang en vernietiging en de dringende noodzaak om ons los te maken van een denk- en productiewijze die niet alleen de planeet maar ook mensen opoffert aan haar onmatige groei en megalomane projecten.

Lord, B.:

Spinozas Ethics

Edinburgh Philosophical Guides, Edinburgh UP, 2010, pap, 182 pp, € 18.95,  ISBN: 9780748634507.

Everything you need to know about Spinoza's Ethics in one volume. The Ethics presents a complete metaphysical, epistemological and ethical world-view that is immensely inspiring. However, it is also an extremely difficult text to read. This book takes readers through the text, stopping at the most perplexing passages to explain key terms, unfold arguments, offer concrete examples and raise questions for further thought. It is designed to be read alongside the Ethics, enabling students to think critically about Spinoza's views and build an understanding of his complex system.

Marx, K.:

Het kapitaal. Kritiek van de politieke economie

Boom, 2010, pap, 749 pp, € 34.90, A2391. Vertaling Isaac Lipschits, 1967, herzien en geactualiseerd door Hans Driessen, ISBN: 9789085068396.

Er is nauwelijks een boek te noemen dat een groter stempel heeft gedrukt op de wereldgeschiedenis van de afgelopen bijna anderhalve eeuw, dan Het kapitaal van Karl Marx.Op 1 mei 2010 verscheen  een geheel herziene editie van dit belangrijke werk.

Hans Driessen (vertaler van onder meer Peter Sloterdijk) redigeerde en actualiseerde de vertaling van Isaac Lipschits uit 1967. Het resultaat is een boek dat nog altijd van een verbluffende actualiteit is. De belangstelling voor het leven en werk van Karl Marx is wereldwijd opnieuw enorm, niet in de laatste plaats door de diepe economische krisis. Deze nieuwe uitgave van Het kapitaal is voorzien van een uitgebreid register van namen en trefwoorden.

Pinkard, T.:

Duitse filosofie 1760-1860. De erfenis van het idealisme

Atlas, 2010, geb, 448p, € 49.90, ISBN: 9789045007496.

In dit rijke en breed opgezette boek verweeft Terry Pinkard het verhaal van ‘Duitsland’ – dat in die tijd veranderde van een losse verzameling vorstendommen in een opkomende natie met een karakteristieke cultuur – met een analyse van de tendensen en complexiteit van het filosofische denken dat zich daar ontwikkelde. Hij onderzoekt de dominante invloed van Kant, met zijn revolutionaire nadruk op ‘zelfbeschikking’, en volgt die invloed via de ontwikkeling van de Romantiek en het idealisme naar de kritiek van postkantiaanse denkers zoals Schopenhauer en Kierkegaard.

Sandel, M. J.:

Rechtvaardigheid. Wat is de juiste keuze?

Ten Have, 2010, pap, 349 pp, € 25.00, ISBN: 9789025960773.

De bonuscultuur, de oorlog in Afghanistan, draagmoederschap, globalisering, patriottisme en immigratie. Met deze hot topics laat de Amerikaanse filosoof Michael Sandel zien hoe relevant de ethiek van Aristoteles, Kant, Rawls en andere denkers is voor het huidige maatschappelijke debat.

'Rechtvaardigheid' nodigt de lezer uit zijn overtuigingen onder de loep te nemen en zo nodig bij te stellen. Als geen ander kan hoogleraar Michael Sandel een breed publiek aanspreken door zijn heldere stijl en treffende voorbeelden. Zijn spectaculaire colleges over rechtvaardigheid aan Harvard University, die wekelijks door meer dan duizend studenten worden bezocht, vormen de basis voor dit boek.

Michael J. Sandel (1953) is hoogleraar politieke wetenschappen aan Harvard University.

Simon, C.:

Zo begint iedere ziener

Prometheus, 2010, pap, 206p, € 17.95, ISBN: 9789044614626.

In Zo begint iedere ziener waarschuwt de toonaangevende filosoof Coen Simon dat het hedendaagse gevecht om de waarheid tussen geloof en wetenschap uiteindelijk de ondergang zal betekenen voor het belangrijkste wat de mens bezit: zijn persoonlijke ervaring. In een terugblik op de fantasierijke jaren van zijn eigen jeugd legt Simon de onverwachte krachten van de menselijke verbeelding bloot.

Wijnberg, R. , S. Jensen:

Dus ik ben, een zoektocht naar identiteit

De Bezige Bij, 2010, pap, 237 pp, € 16.90, ISBN: 9789023450313.

In 'Dus ik ben' stellen Stine Jensen en Rob Wijnberg de vraag hoe mensen zichzelf eigenlijk definiëren. Zijn we onze opvattingen? Onze gevoelens? Of de groep waartoe we behoren? En hoezeer wordt ons zelfbeeld bepaald door de stortvloed van beelden om ons heen? Even opgewekt als nauwkeurig brengen de auteurs onze hedendaagse zoektocht naar identiteit in kaart, en voeren deze terug op wat de grote denkers uit de geschiedenis erover gezegd hebben. Want wie we zijn, blijkt niet alleen een prangend actuele kwestie, maar een vraag die ons al eeuwenlang bezighoudt.

Oosthout, H.:

Het schandaal van de filosofie. Hoofdlijnen van het sceptische denken van de oudheid tot heden

Klement / Pelckmans, 2010, geb, 560 pp, € 44.95, ISBN: 9789086870417

De scepticus heeft zich in de geschiedenis van het westerse denken vele rollen aangemeten: pleitbezorger van het gezonde verstand en filosofische scherpslijper, verdediger en bestrijder van het geloof, ondermijner en redder van de empirische wetenschap.

Van Augustinus tot Kant, van Descartes tot Wittgenstein, hebben groten van de geest zich ingespannen om de sceptische provocaties te pareren. Sommigen, zoals Erasmus en Spinoza, hanteerden het scepticisme als vlijmscherp intellectueel wapen; anderen, als Montaigne en Kierkegaard, vonden er de sleutel tot de menselijke conditie.

 

Rappard, H. van & M. Leezenberg (red.):

Wereldfilosofie. Wijsgerig denken in verschillende culturen

Bert Bakker, 2010, pap, 344 pp, € 24.95, ISBN: 9789035135680.

Filosofisch denken is een specifiek westerse verworvenheid, zo luidt een wijdverbreid vooroordeel. Andere tradities mogen ‘wijsheid’ hebben voortgebracht, alleen de geavanceerde westerse beschaving zou een ‘echte’ filosofie kennen waarin de rede centraal staat, in plaats van mythische of religieuze denkwijzen. Dit boek probeert dat misverstand tegen te gaan. Het laat zien dat onder meer de Chinese, Indiase, Afrikaanse en islamitische beschavingen volwaardig filosofisch denkwerk hebben voortgebracht. Daarnaast zijn deze denktradities soms nauwer met elkaar ve¬bonden dan we denken.
Wereldfilosofie biedt een inleiding die deze verschillende filosofische denkwijzen als onderscheiden maar gelijkwaardig presenteert. Diverse periodes van contact, waarin ze elkaar wederzijds hebben beïnvloed en gevormd, worden geïllustreerd aan de hand van een aantal ‘brugfiguren’, zoals Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, de Kyoto-school en Kwame Anthony Appiah

   
 

Indien u deze e-mailing niet meer wilt ontvangen stuurt u ons dan een e-mail met 'afmelding e-mailing' als onderwerp ? Wij verwijderen uw gegevens dan uit ons adresbestand.