B o e k h a n d e l 

K i r c h n e r

Leliegracht 32

1015 DG

Amsterdam

Tel.020-6244449 

Fax.020-6247488

NIEUWSBRIEF JULI 2010 

Theologie en spiritualiteit

Nieuwe Titels

Geachte heer,mevrouw,

U heeft een tijdje niet van ons gehoord maar er zijn in de tussentijd wel veel mooie boeken verschenen en daarom sturen wij u nu - eenmalig-  4 aparte e-mails met de nieuwe titels op de volgende gebieden: 

- Bijbelwetenschappen en geschiedenis

- Theologie en Spriritualiteit

- Jodendom/ Islam/ Godsdienstwetenschappen

- Filosofie

Zoals altijd is dit slechts een selectie - voor een compleet overzicht wijzen we u graag op onze  'Nieuwe Titels'.

Aanpassing Openingstijden winkel

Graag laten we u weten dat we in juli en augustus op maandag gesloten zijn. Wij zijn open op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur.

Kirchner op Twitter en Facebook

Boekhandel Kirchner zet deze zomer haar eerste stappen op Twitter en Facebook. Volg ons om op de hoogte te blijven van nieuwe activiteiten, aanbiedingen en nieuwe titels - klikt u daarvoor op de onderstaande links:

Volg ons op Twitter

of volg ons op Facebook

  Systematische Theologie 

Kerken

Praktische Theologie: Pastoraat & Liturgiek

Spiritualiteit

Blei, K.

Noordmans

Dit boek schetst de ontwikkeling van Noordmans denken in de diverse fasen van zijn leven. In uitvoerige citaten komt telkens ook Noordmans zelf aan het woord.

Oepke Noordmans (1871-1956) speelde theologisch en kerkpolitiek een formidabele rol in de Nederlandse Hervormde Kerk. Afkomstig uit de ethische beweging werd hij pleitbezorger van de theologie van Karl Barth. Maar hij legde eigen accenten.

Kok, 2010, pap, 246 pp,  24.90, ISBN: 9789043517584.

Borg, M.

Het hart van het Christendom: Modern geloof en de traditie

Warm en inspirerend betoog, waarin Marcus Borg laat zien dat wat men modern geloof noemt, even diep geworteld is in de traditie als wat men orthodox noemt. Een boek dat bruggen bouwt en steun biedt.

Als je de Bijbel niet meer letterlijk kunt nemen, en twijfelt of Jezus echt opstond als mens van vlees en bloed, hoe kun je dan nog christen zijn? Wat geloof je dan eigenlijk? Marcus Borg laat zien dat er een lange traditie is van anders dan letterlijk geloven, en wat de kern is die blijft staan.

Kok, 2010, pap, 256 pp, 24.90, ISBN: 9789043517454.

Deijl, A. van der, S. de Jong, A.M. Spijkerboer (red.)

Doornse Catechismus. Oude vragen, nieuwe antwoorden

Een tiental dominees uit het midden van de PKN beantwoordt in totaal 52 vragen bij de apostolische geloofsbelijdenis. Elke vraag krijgt zowel een theologisch als een spiritueel antwoord

Kok Ten Have, 2010, pap, 167 pp, 14.90, ISBN: 9789043517461.

Dekker, G.:

Leren geloven met Bonhoeffer. Teksten en commentaar

In dit boekje brengt Gerard Dekker, kenner en bewonderaar van Bonhoeffer, vijftig van zijn teksten bijeen en licht deze toe. Niet alleen om meer bekendheid te geven aan diens werk, maar vooral ook om te laten zien hoe inspirerend Bonhoeffers gedachten zijn voor mensen die in deze tijd oprecht als christen willen leven.

Meinema, 2010, geb, 116 pp, 14.90, ISBN: 9789021142678.

 

Elbers, M. en R. Reeling Brouwer. e.a.

God als koekenbakker: Waarom de schepping geen natuur is

 

Om het levende woord 19, Kok, 2010, pap, 160 pp, 18.50, ISBN: 9789043518246.

Erp, S. van (ed)

Trouw aan Gods toekomst. De blijvende betekenis van Edward Schillebeeckx

Tot op de dag van vandaag is Edward Schillebeeckx (1914-2009) een van de meest invloedrijke theologen. Hij schreef tientallen boeken over de sacramenten, Jezus Christus en de kerk, die over de hele wereld worden gelezen en bestudeerd. De wijze waarop hij oog had voor mensen die lijden en onderdrukt worden, blijft actueel. Het zoeken naar theologische antwoorden op hedendaagse vragen en problemen was zijn belangrijkste drijfveer. Dat bracht hem meerdere malen in conflict met het kerkelijke leergezag, maar hij bleef trouw aan de kerk en zijn geloof.

In dit boek schrijven kenners van Schillebeeckx uit binnen- en buitenland over de betekenis van zijn theologie. De biografische en thematische artikelen bieden een goede introductie in zijn werk. 

 Boom, 2010, pap, 167p, 19.50, ISBN: 9789461050465.

 

Kruijf, G. de & W. de Jong (red.)

Een lichte last. Protestantse theologen over de kerk

 

Boekencentrum, 2010, pap, 256 pp, 25.00, ISBN: 9789023924401.

Kung, H.

Wat ik geloof

Het meest persoonlijke boek van Hans Kung tot nu toe. Wat blijft er als kern van zijn geloof over, als deze grote theoloog wetenschappelijke constructies en theologisch vakjargon probeert te overstijgen?

Hans Kung geeft antwoord op vragen als: Wat kan ik geloven, waarop kan ik vertrouwen, wat mag ik hopen en hoe moet ik leven? Deze geloofsbelijdenis maakt dit boek anders dan al zijn andere boeken, ook al vormen die de basis van Wat ik geloof.

Hans Kung (1928) geldt als een van de meest vooraanstaande denkers van onze tijd. Zijn boeken zijn in vele talen verschenen. Al tientallen jaren vormen de verschillende wereldreligies het centrale thema van zijn werk, waarbij het christendom zijn geestelijke bakermat is

Ten Have, 2010, pap, 319 pp, 21.90, ISBN: 9789025960674.

 

Mannion, G. & L.S. Mudge (eds)

The Routledge Companion to the Christian Church

The nature and story of the Christian church is immensely important to theology students and scholars alike. Written by an international team of distinguished scholars, this comprehensive book introduces students to the fundamental historical, systematic, moral and ecclesiological aspects of the study of the church, as well as serving as a resource for scholars engaging in ecclesiological debates on a wide variety of issues. It divides into six parts: the church in its historical context the different denominational traditions global perspectives methods and debates in ecclesiology key concepts and themes ecclesiology and other disciplines: social sciences, philosophy, literature and film. Authoritative, accessible and easily navigable, this book is indispensable for everyone interested in the nature and history of the Christian Church.

Routledge, 2008/2010, pap, 684 pp, 34.00, ISBN: 9780415567688.

 

Rahner, K.

Priesterliche Existenz. Beitrage zum Amt in der Kirche

 

Der Band zeigt in dem von Papst Benedikt XVI. ausgerufenen Jahr des Priesters wie intensiv Karl Rahner zeitlebens mit den Fragen der priesterlichen Lebensform, des Weihesakraments und den Grundlagen des kirchlichen Amtes gerungen hat.

Saemtliche Werke 20, Herder, 2010, geb, 454 pp, 95.00, ISBN: 9783451237201.

Slot, E. van 't 

Openbaringsnegativisme : Bonhoeffers kritiek op Barths actualistische geloofsbegrip

Boekencentrum Academic, 2010, pap, 287pp, 27.90, ISBN: 9789023924791.

Dit boek behandelt Bonhoeffers kritiek op Karl Barth. In de discussie tussen Bonhoeffer en Barth komt duidelijk naar voren welke systematisch-theologische problemen er opdoemen bij het formuleren van een adequaat geloofsbegrip. In dit boek worden belangrijke elementen uit hun antwoorden gecombineerd in een geloofsbegrip waarmee niet alleen de systematische theologie verder kan: het werpt ook een uiterst relevant licht op de homiletische en missionaire vragen van de 21e eeuw.

Vreekamp, H.

De tovenaar en de dominee. Over de verschijning van God

De verschijning van God is een mysterie. Uitgerekend dit mysterie loopt voortdurend gevaar bekneld te raken tussen oude mythische verhalen aan de ene en eigentijdse mystieke ervaringen aan de andere kant.
Het is dan ook bij uitstek de roeping van de kerk, zigzaggend tussen trendgevoelige spiritualiteit en beproefde vormen van magie, het geheim van Gods verschijning opening te bieden. Daarvoor is nodig dat die kerk grondige kennis heeft van haar eigen heidense afkomst. Tegelijkertijd is zij in dit eerbiedigen van het mysterie van openbaring nauw verbonden met Israel.

In `De tovenaar en de dominee` staat de tovenaar voor het heidendom dat zich blijft presenteren in aloude mythen en gloednieuwe mystiek. De roeping van de dominee is het christelijk mysterie te bewaken. Hun dorp is de geboorteplek van de auteur; deze keert daarheen terug en speurt in en rond de kerk van zijn jonge jaren naar sporen van openbaring. Die terugkeer betekent een afscheid van de bestaande kerk. Maar dan ontdekt hij tot zijn grote verrassing hoe de verschijning van God een mysterie is.

Boekencentrum, 2010, pap, 200 pp, 17.50, ISBN: 9789023924432.

 

Ytsma, B. P.

Authentiek. De zoeker en het verlangen

Authentiek beschrijft geloven als zoekend geloven: zoekend naar verhalen die ons houvast bieden, zoekend naar sporen van God in de wereld om ons heen, naar rust in onze ziel, naar tochtgenoten op onze levensweg - zoekend naar een doel om voor te leven, een reden om je bed uit te komen...Een boek over geloven in een postchristelijke en postmoderne wereld. Geloven met nieuwe uitdagingen, die zich laten samenvatten in de vraag: ben ik authentiek?

Meinema, 2010, pap, 262 pp, 16.50, ISBN: 9789021142654.

   

Kerken

Korte, G. en W. Ouweneel

Rome en de reformatie: Overeenkomsten en verschillen na vijfhonderd jaar Hervorming

 

Christenen zijn in onze tijd gelukkig steeds minder gefixeerd op wat hen scheidt en steeds meer op wat hen bindt. Dat komt ten eerste doordat christenen in onze cultuur een minderheid aan het worden zijn en elkaar daardoor steeds harder nodig hebben. Het heeft ook te maken met een algemene (postmoderne) omslag in het denken, waardoor het eigen gelijk sterker gerelativeerd wordt dan in vroeger tijd. Daardoor is het onvermijdelijk - positiever gezegd: hoogst wenselijk - dat ook katholieken en protestanten het gesprek met elkaar aangaan. Er zijn over en weer nogal wat misverstanden over elkaar. Er blijkt veel te zijn wat bindt, misschien wel meer dan menigeen altijd dacht. Maar er zijn ook diepgaande verschillen, en het is nuttig als die eens in kaart worden gebracht. Toenadering tot elkaar betekent immers niet dat alle verschillen worden weggepoetst, maar wel dat we er een beter inzicht in krijgen en ook dat we ze waar nodig weten te relativeren. Het gaat niet om fusie van kerken, maar om meer begrip en meer liefde voor elkaar, om meer samen op te trekken.

Medema, 2010, pap, 180. pp, 14.95, ISBN: 9789063535834.

 

Broers, A.

Ode aan Gods eenvoud. Een nieuwe abdij met oude wortels.

Ode aan Gods eenvoud vertelt het verhaal van de enige gloednieuw gebouwde abdij die Nederland rijk is - de nieuwe abdij Koningsoord . Hoewel gloednieuw, is deze abdij gebouwd op historische grond en volgens oeroude principes

Valkhof Pers, 2010, pap, 126 pp, 12.50, ISBN: 9789056253004.

 

Le Gendre, O.

Biecht van een kardinaal. Waarover de kerk zwijgt

Tijdens drie samenkomsten weerklinkt een heuse biecht: de kardinaal onthult zijn fouten en verkeerde keuzes, zijn vroegere manier van denken en de nieuwe wegen die hij nu bewandelt. Hij geeft heel wat informatie over het functioneren van de Kerk, die al te dikwijls geheimzinnig doet. Op een heldere en genuanceerde manier worden de grote kerkelijke thema`s besproken, aangevuld met persoonlijke ervaringen en anekdotische verhalen. Uit onverwachte hoek krijgen gelovigen en niet-gelovigen een andere kijk op het reilen en zeilen in de Kerk van vandaag.

Kok, 2010, pap, 368 pp, 24.50, ISBN: 9789077942468.

 

Torfs, R.

De Kerk. Geloof , hoop, liefde en macht door de eeuwen heen.

Hoorcollege, opgenomen met publiek, over de geschiedenis van de katholieke Kerk

Serie hoor ze spreken, Lannoo/Omerta, 20101, 4 audio cds, 31.00, ISBN: 9789020989601

 

Schade van Westrum, L.

Oud-katholieke kerken. Drie eeuwen verborgen erfgoed van een eigenzinnige geloofsgemeenschap

 

Walburg Pers, 2010, geb, 192 pp, 39.50, ISBN: 9789057306679.

  Praktische Theologie
Beugelsdijk, T., N. Bulter (red.)

Een eigen charisma. 40 Jaar pastoraal werk(st)ers

40 jaar geleden werden in de rooms-katholieke kerk van Nederland voor het eerst pastoraal werk(st)ers aangesteld. Sindsdien zijn ze gewaardeerde medewerkers geworden in het pastoraat. Ze hebben hun weg gevonden in parochies, speciale projecten en in de zorg, de krijgsmacht en justitie.De bisschoppen spraken van een blijvende functie naast de priester.

Er bleven ook vragen: over de liturgische bevoegdheden en over de participatie aan het leiderschap. Ooit vreesde Rome voor een parallelle clerus. Nu vragen sommigen zich met zorg af of de ruimte voor de pastoraal werk(st)er niet kleiner wordt en het werk minder aantrekkelijk.

Valkhof Pers, 2010, pap, 213 pp, 17.50, ISBN: 9789056253219.

 

Bohlmeijer, E., G. Westerhof

Op verhaal komen. Herinneringen als bron van wijsheid

Hoe kunnen herinneringen je helpen om je leven richting te geven? Aan de hand van dit boek ontdek je niet alleen de rode draad in je levensloop, maar leer je ook negatieve gebeurtenissen te verwerken.

De theorie en de oefeningen in dit Boom Hulpboek zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de werking van het autobiografisch geheugen en de functies van herinneringen en onze levensverhalen. Door jezelf de juiste vragen te stellen kun je je valkuilen ontdekken, moeilijke gebeurtenissen een plaats geven en geinspireerd raken om iets moois van het leven te maken. Het boek bevat een cd-rom met oefeningen.

Boom Hulpboeken, Boom, 2010, pap, 184 pp, 24.90, ISBN: 9789085069003.

 

Ganzevoort, R. & E. Olsman & M. van der Laan

Adam en Evert: De spanning tussen kerk en homosexualiteit

In Adam en Evert staan de verhalen van christelijke jongeren en hun omgeving centraal. Hoe proberen jonge mensen hun geloof en homoseksualiteit met elkaar te verenigen? Sommigen slagen erin beide met elkaar te verzoenen, anderen leiden een dubbelleven, weer anderen kiezen voor een celibatair leven of verlaten juist de kerk. De auteurs geven aan hoe de omgeving deze jongeren het beste kan steunen in hun zoektocht.

Ruard Ganzevoort is hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Windesheim. Hij schreef onder meer Breuken en bronnen: Omgaan met crisis, trauma en spiritualiteit (2009).
Erik Olsman en Mark van der Laan studeerden af aan de VU op een onderzoek naar seksuele identiteitsvorming van reformatorische en evangelische jongeren. Beiden zijn geestelijk verzorger.

Ten Have, 2010, pap, 169 pp, 16.90, ISBN: 9789025960407.

 

Irik, P, I. Maijer-Kruijssen

Sprekende handen. Een methodiek voor ontmoetingsgroepen met dementerende mensen

'Sprekende handen' is een uniek werkboek met een methodiek voor ontmoetingsgroepen met en voor dementerende mensen, wonend op psychogeriatrische afdelingen in verpleeg- en verzorgingshuizen.

De methodiek is in de praktijk ontwikkeld en sluit aan bij die stromingen in de ouderenzorg die de beleving van oude mensen zelf, en de aandacht voor hun eigen levensverhaal centraal stellen. Dat blijkt zeer goed te werken.

Eerst geven de auteurs informatie over de methodiek en over hun samenwerking als muziektherapeut en geestelijk verzorger. Vervolgens worden 46 uitgewerkte programmas voor groepsbijeenkomsten beschreven, die als kapstok dienen voor de bijeenkomsten. Als thema voor deze programmas is gekozen: Sprekende handen, waarbij de handen de levensverhalen van ouderen symboliseren.

Bohn Stafleu van Loghum, 2010, pap, 157 pp, incl CD, 35.00, ISBN: 9789031380701.

Velde, J. te

Bidden naar het oosten. Gebedsrichting in spiritualiteit en liturgie

 

Zoals joden richting Jeruzalem bidden en moslims zich keren naar Mekka bij het gebed, zo hebben christenen sinds de tijd van de apostelen gebeden met hun lichaam gekeerd naar het oosten: de plaats waar de zon opgaat. Het oosten is een verwijzing naar Christus die in de christelijke liturgie als de opgaande zon wordt toegezongen en aanbeden. Het gebruik om naar het oosten te bidden heeft veel invloed gehad op de vormgeving van de liturgie. Eeuwenlang stonden de celebrant en het gelovige volk tijdens de viering van de eucharistie gezamenlijk naar de oostzijde van de kerk gekeerd. Ook de ontwikkeling van de kerkenbouw is door de geschiedenis heen beinvloed door de gebedsrichting: men bouwde veelal langs een oost-westelijke lengteas, waarbij de apsis en het altaar aan de oostzijde gesitueerd werden.

Geleidelijk aan is de betekenis van de gebedsrichting in de vergetelheid geraakt. Begin jaren zestig werd op grote schaal een verandering in de eucharistieviering geintroduceerd, waarbij de celebrant zich achter het altaar opstelde en de gebeden uitsprak  gericht naar het volk. Bijna vijftig jaar na die ingrijpende veranderingen is het tijd opnieuw na te denken over de spirituele, liturgische en theologische betekenis van de christelijke gebedsrichting. Daar wil dit boek een bijdrage aan leveren.

Valkhof Pers, 2010, pap, 128 pp, 12.95, ISBN: 9789056253233.

Desouter, S.

De vreugde van de wet : Simchath torah, korte overwegingen rond Wet en Profeten uit de eerste zondagslezingen in de Romana jaargangen A-B-C

In de Romana heeft men voor de zondagen een keuze uit die heilige Schriften - het Oude Testament - gemaakt die meestal naar het Evangelie van die dag verwijst. Die lezingen worden gespreid over drie jaren: A, B en C. Samen met de weeklezingen leest men zodoende het grootste deel van de Tenach/Tanakh, de Hebreeuwse Bijbel. Van uit een liturgische driejaargang, naar voor bladerend werden hier keuzes gemaakt uit enkele korte commentaren die in de sint Guibertusparochie te Schilde (B) over Tenach werden uitgeprobeerd Zo kwam dit boek tot stand. Rafeltjes, snippers en stukjes werden zodoende bijeengebracht. Het is dus zeker geen schriftuitleg, daarvoor is het te gefragmenteerd.

Relibris, 2010, pap, 188pp, 19.50, ISBN: 9789053020180.

 

Dijkerman, E. & P. Ouwerkerk:

Dit huis zingt! Op zoek naar kerkmuzikale bloeiplaatsen

Dit Werkboekje voor de Eredienst beschrijft verschillende muzikale groei- en bloei-praktijken in de kerk. Er komen kerkmusici, organisatoren en pioniers aan het woord, hun reacties geven inzicht in de vraag wat er muzikaal mogelijk is in de dienst en wat daarbij komt kijken.

Els Dijkerman is musicus en muziekwetenschapper en werkt als adviseur bij Kunstfactor. Als cantor-organist is zij verbonden aan de St. Gudulakerk in Lochem.
Peter Ouwerkerk is organist, kerkmusicus en muziekdocent. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het kerkmuzikale tijdschrift Muziek & Liturgie

Werkboekjes voor de Eredienst 35, Boekencentrum, 2009, pap, 32 pp, 6.00,  ISBN: 9789023923046.

Dirksen, P. (red.) / Nederlandse Bachvereniging

De Geheimen van de Matthaus-Passion : Ambacht en mystiek van een meesterwerk

 

Balans, 2010, pap, 175pp, 17.50, ISBN: 9789050188999.

Troost, D.

67 Voorspelen bij Psalmen voor orgel. Het kerkelijk jaar rond

 

Boekencentrum, 2010, pap, 87 pp, 20.00, ISBN: 9789023967187.

  Spiritualiteit
Costa, D. de

Wonen in een klooster. Vrouwelijke religieuzen, gastarbeiders en kunstenaars, 1359 - 1986

In Wonen in een klooster beschrijft Denise de Costa de geschiedenis van een enkele beroemde plaats in 's- Hertogenbosch: het 'Claraklooster' in de Clarastraat, op een steenworp afstand van de Sint - Janskathedraal. Tussen 1350 en 1650 leefden er adellijke nonnen in het klooster, dat zeer rijk was aan kunstschatten. Het bezat onder meet het schilderij De kerstnacht van Abraham Bloemaert, dat tegenwoordig in het Louvre hangt. Van de negentiende tot diep in de twintigste eeuw woonde op deze plek een groep vrouwelijk religieuzen in absolute afzondering ( achter 'katholieke tralies') en het is voor het eerst dat over dat besloten leven kan worden verteld op basis van niet eerder ontsloten bronnen.

De Jonge Hond, 2010, geb, 287pp, 29.95, ISBN: 9789089101426.

 

Derkse, W.

Over vriendschap

Er is in de afgelopen 25 eeuwen veel nagedacht over het verschijnsel vriendschap. Opmerkelijk veel, voor zo'n tamelijk stil gebeuren, dat weinig lawaai maakt en zo op het oog zonder 'nut' is. In zijn nieuwe boek legt Wil Derkse uit waarom dit zo is. Hij denkt mee met de grote auteurs en filosofen, en toont ook hoe in de monastieke wereld vriendschap een belangrijke te cultiveren deugd is.

Lannoo, 2009, geb, 144 pp, 14.95, ISBN: 9789020986389

 

Torfs, R.

Wie gaat er dan de wereld redden?

Kun je hondstrouw zijn en toch overspel plegen? Hoe ongezond is gezond verstand? Kun je solidair zijn door in luxe te leven? Is individualisme beter dan collectief egoisme? Impliceert onze euthanasiewet ook het recht om te blijven leven? Zijn Vlaamse kieskeurige katten de oorzaak van de hongersnood in Afrika? Kun je katholiek zijn zonder te geloven? Wat voelt ons buikgevoel meestal niet? Kunnen we een mooie dood sterven?

Schuyten, 2010, pap, 256 pp, 18.90, ISBN: 9789056179502.

 

Waaijman, K.

Handboek Spiritualiteit. Vormen, grondslagen en methoden

Nu in paperback, een uniek handboek, onmisbaar voor wie spiritualiteit wetenschappelijk wil bestuderen, en verdiepend voor iedereen die hiervoor open staat.

Kees Waaijman besteedt veel aandacht aan de weg die gewone mensen gaan, in de kring van hun gezin, werk en ontspanning. Spiritualiteit is voor hem niet voorbehouden aan een elite. In elke godsdienst, en zelfs bij mensen die zich atheist noemen, is er sprake van spirituele groei.
Het handboek voert de lezer systematisch binnen in het veld van de spiritualiteit. Het gaat over gewone mensen, maar ook over de grote tradities en de kracht van tegenbewegingen (de vormen). Dit overzicht vormt de grondslag voor vragen als: wat is spiritualiteit eigenlijk? Hoe kun je het onderwerp wetenschappelijk benaderen? Tot slot geeft het boek methoden voor de studie van spiritualiteit: hoe beschrijf je de vormen, hoe kunnen spirituele teksten het beste worden gelezen, wat zijn de themas en hoe pak je die aan?
De auteur staat in de christelijke traditie - hij is karmeliet - maar in dit boek wordt spiritualiteit niet als specifiek christelijk opgevat.

Ten Have, 2010, pap, 954 pp, 39.90, ISBN: 9789025960698

 

Bas, J. de & A. Bijl (red.)

En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. Psalmen in de Nederlandse poezie vanaf 1900

Nederlandse dichters geven in deze bundel blijk van de gevarieerde en persoonlijke manier waarop zij zich hebben laten inspireren door de psalmen, als belangrijk cultureel en godsdienstig erfgoed.  In `En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren` - de titel is ontleend aan een gedicht van Martinus Njjhoff - staan 150 gedichten c.q. psalmen van onder anderen: Leo Vroman, Rutger Kopland, Guillaume van der Graft, Ida Gerhardt, Koos Geerds, Loyd Haft, Huub Oosterhuis, Hans Bouma, Eva Gerlach en Arnon Grunberg.

Kok, 2010, geb, 192 pp, 16.90, ISBN: 9789043517287.

 

Klinken, G. van

Van hunebed tot Bonifatius. Vroege sporen van religie in Nederland

250.000 jaar geleden leefden er in het huidige Limburg mensen die aantoonbaar op professionele en creatieve wijze hun gebruiksvoorwerpen vervaardigden. Maar iedere voor ons herkenbare vorm van ritueel of religie lijkt bij hen te ontbreken. Wanneer en hoe hebben die opgang gemaakt?

Gert van Klinken gaat in dit boek op diverse locaties binnen en net buiten ons land op zoek naar de eerste sporen van religie.
Van de graven bij Swifterbant en de hunebedden bij Borger via de correspondentie van de Bataven tot het kerkje van Loppersum. Van het stenen tijdperk tot aan de Middeleeuwen. Wanneer zijn bepaalde rituelen ontstaan? En zijn er verschillen en overeenkomsten tussen de rituelen toen en nu?

Meinema, 2010, pap, 287 pp, 19.90, ISBN: 9789021142449.

 

Sinke, A.

Kerken, kapellen en kathedralen. Beeldgids voor de vakantieganger

Vakantiegangers nemen graag een kijkje in allerlei kerkjes en kathedralen, de deur staat immers altijd open, het is er lekker koel en er is veel moois te zien.

Maar wie is eigenlijk die heilige bij wie je een kaarsje aansteekt en wie staan er afgebeeld op de glas-in-loodramen? Hoe is de kerk eigenlijk ingedeeld en wat betekenen alle symbolen?
Dit boek is gemaakt voor mensen die willen weten wat ze zien.
Het behandelt in het kort de beeldcultuur van een aantal veel voorkomende verhalen en figuren uit het Oude en Nieuwe Testament en uit de geschiedenis van het christendom. 

Meinema, 2010, pap, 224 pp, 18.90, ISBN: 9789021142494.

 

 

Indien u deze e-mailing niet meer wilt ontvangen stuurt u ons dan een e-mail met 'afmelding e-mailing' als onderwerp ? Wij verwijderen uw gegevens dan uit ons adresbestand.