B o e k h a n d e l 

K i r c h n e r

Leliegracht 32

1015 DG

Amsterdam

Tel.020-6244449 

Fax.020-6247488

Nieuwbrief maart 2012

Geachte heer, mevrouw,

We hebben weer veel nieuwe en prachtige titels -  hieronder attenderen we u op een kleine selectie, achtereenvolgens uit de categorien bijbel, geschiedenis, cultuur, politiek en zingeving en filosofie. 

Een veel uitgebreider overzicht vind u via de link 'Nieuwste titels'.

Wij wijzen u graag ook op onze vernieuwe Facebookpagina waar u ons kunt 'bevrienden'- wij stellen dat zeer op prijs!

Op 3 april organiseren wij weer een Kirchner-cafe, meer informatie vindt u hier, u bent van harte uitgenodigd!

En we attenderen u graag op deze activiteiten waar wij aanwezig zijn:
29/3: De Nieuwe Liefde: De avond van de 5 zuilen
12/4: De Nieuwe Liefde: De genomineerden voor de Socrates-Wisselbeker
15/4: De Nieuwe Liefde: De poezie van Tonnus Oosterhof
 

 

Nieuwe titels:
Jonathan Safran Foer. (ed.)

Haggadah

Read each year around the Seder table, the "Haggadah" recounts through prayer and song the extraordinary story of Exodus, when Moses led the ancient Israelites out of slavery in Egypt to wander through the desert for forty years before reaching the Promised Land.

In this new version of the traditional "Haggadah" text, Jonathan Safran Foer brings together some of the most preeminent voices of our time. Nathan Englander's new translation, beautifully designed and illustrated in full colour by the Israeli artist and typographer Oded Ezer, is accompanied by thought-provoking commentaries by four major Jewish writers and thinkers: Rebecca Newberger Goldstein, Lemony Snicket, Jeffrey Goldberg and Nathaniel Deutsch.

Hamish Hamilton, 2012, geb, 149 pp, euro 20.95, 9780241143605, bestel

M. Schipper

Overal Adam en Eva. De eersten mensen in jodendom, christendom en islam

Adam en Eva zijn de eerste voorouders in het gemeenschappelijke scheppingsverhaal van joden, christenen en moslims. Vanuit het Midden-Oosten hebben de drie religies dit verhaal in eigen varianten over de wereld verspreid. Populaire verhalen over Adam en Eva die niet in de Bijbel of de Koran staan, leefden voort in de mondelinge overlevering. Het hoe en waarom van schepping, paradijs, slang en zondeval heeft vertellers in alle windstreken geinspireerd tot onthullende verhalen en kunstenaars tot verrassende afbeeldingen. Over deze rijke verhaal- en beeldtradities in de drie religies schreef Mineke Schipper een intrigerend boek, voor hedendaagse gelovige en ongelovige, onwennige, nieuwsgierige of wantrouwige nazaten van Adam en Eva

Bert Bakker, 2012, pap, 240 pp, euro 19.95, 9789035136458, bestel

E. Drewermann

Die Apostelgeschichte. Wege zur Menschlichkeit

Eugen Drewermanns Kommentar erschlisst die Apostelgeschichte Stelle um Stelle der personlichen religiosen Lekture ebenso wie dem Religionsunterricht in der Schule und der Predigt auf der Kanzel. Im Zentrum der Apostelgeschichte steht die Frage, wie sich die Botschaft Jesu der ganzen Menschheit mitteilen lasst.

Patmos, 2011, geb, 1200 pp, euro 65.25, 9783843600705, bestel

  Geschiedenis:
T. Holland

Het vierde beest. God, de strijd om de wereldmacht en het einde van de oudheid

De stormachtige opkomst van het Arabische rijk is een van de grote verhalen uit de oude geschiedenis, net als het einde van de Romeinse republiek of de Perzische invasie van Griekenland. Het is een succesverhaal vol drama en ambitie. Zoals de Romeinen uit het niets leken op te doemen om een enorm imperium te stichten, zo deden de Arabieren dat ook - met dit verschil dat zij er geen eeuwen over deden maar slechts enkele tientallen jaren. Zoals de Grieken een heldenrol speelden tijdens de Perzische oorlogen, zo overwonnen de volgelingen van Mohammed haast onoverkomelijke tegenslagen om als de bovenliggende partij tevoorschijn te komen in de strijd tegen het grootste rijk van de oudheid. En dat deden ze niet om zich te verdedigen. Ze wierpen zich op iedereen die hun in de weg stond.
Het vierde beest is het derde deel in Tom Hollands' trilogie over de oudheid. 

Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2012, geb, 507 pp, euro 29.95, 9789025369088, bestel

F.W. Lantink en Jeroen Koch (red.)

De paus en de wereld. Geschiedenis van een instituut

In De paus en de wereld beschrijven Nederlandse, Vlaamse en Duitse historici het pausdom in de vroeg-christelijke en Byzantijnse periode en tijdens het Heilig Roomse Rijk. Er wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van Rome als pauselijke stad, op de grote concilies, kerkelijke hervormingen, op het kunstmecenaat en op de omgang met de wetenschap. Maar ook de rol van het instituut in de periode daarna en de relatie van het instituut tot de wereldlijke macht komen ruim aan bod. De bundel sluit af met een analyse van het pausschap vanaf de 'herbronning' van de rooms-katholieke kerk op het Tweede Vaticaanse concilie tussen 1962 en 1965.  Wat is er nog over van deze voorlopig laatste kerkelijke vernieuwingsbeweging? Welk vervolg kan de theoloog-paus Ratzinger, fel bekritiseerd om het misbruikschandaal, de kerk bieden na de succesvolle pontificaten van zijn voorgangers Johannes XXIII en Johannes Paulus II?

Boom, 2012, geb, 480 pp, euro 35.00, 9789461053572, bestel

A.E.Lester

Creating Cistercian Nuns. The Women's Religious Movement and Its Reform in Thirteenth-century Champagne

In Creating Cistercian Nuns, Anne E. Lester addresses a central issue in the history of the medieval church: the role of women in the rise of the religious reform movement of the thirteenth century. Focusing on the county of Champagne in France, Lester reconstructs the history of the women's religious movement and its institutionalization within the Cistercian order. The common picture of the early Cistercian order is that it was unreceptive to religious women. Male Cistercian leaders often avoided institutional oversight of communities of nuns, preferring instead to cultivate informal relationships of spiritual advice and guidance with religious women. As a result, scholars believed that women who wished to live a life of service and poverty were more likely to join one of the other reforming orders rather than the Cistercians. As Lester shows, however, this picture is deeply flawed. Between 1220 and 1240 the Cistercian order incorporated small independent communities of religious women in unprecedented numbers. Moreover, the order not only accommodated women but also responded to their interpretations of apostolic piety, even as it defined and determined what constituted Cistercian nuns in terms of dress, privileges, and liturgical practice.

Cornell UP, 2012, geb, 261 pp, euro 38.90, 9780801449895, bestel

Gerard Zerbolt van Zutphen

Geestelijke opklimmingen

Gerard Zerbolt van Zutphen (1367-1398) behoort tot de vroege 'Moderne Devotie'. Zo noemde zich de beweging van 'vernieuwde innigheid' die rond 1375 in Deventer onder inspiratie van Geert Grote en Florens Radewijns ontstond. Zij ontwikkelden een hervormingsprogramma, waarin de geestelijke omvorming van de mens centraal stond. Als broeder van het gemene leven speelde Gerard Zerbolt hierin een prominente rol. Hij gaf leiding aan een intensieve boekproductie, ijverde voor kerkelijke erkenning van de broederschap en maakte zich haar charisma eigen. Zo schreef hij twee toonaangevende handboeken voor de geestelijke weg. Meer dan Grote en Radewijns legde Gerard Zerbolt de grondslag voor een eigen spiritualiteit van de Moderne Devotie. 

'De spiritualibus ascensionibus' was nog niet in modern Nederlands vertaald.  Dit boek beschrijft de weg van de mens, die uit de ongelijkenis met zijn Schepper wil terugkeren tot de oorspronkelijke gelijkenis. Tegenover de ondeugden die mensen kunnen bezielen, plaatst Gerard Zerbolt als tegenkrachten de deugden. 

 Vertaling en inleiding verzorgd door dr. Rudolf van Dijk, karmeliet, senior-onderzoeker Moderne Devotie van het Titus Brandsma Instituut aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum, Amsterdam University Press, 2012, pap, 344 pp, euro 34.50, 9789089644039, bestel

M. van Veen

De kunst van het twijfelen. Sebastian Castellio (1515-1563): humanist, calvinist, vrijdenker

Dit boek vertelt het verhaal van een man die de katholieke kerk vaarwel zei, koos voor de reformatie van Johannes Calvijn en uiteindelijk een geheel eigen weg insloeg.

1533: Europa wordt door godsdienstoorlogen geteisterd. Terwijl katholieken en protestanten hun waarheden in gewapend beton goten, durfde Sebastian Castellio te pleiten voor de twijfel en voor tolerantie. Castellio's optimistische mensbeeld, zijn opvatting dat de bijbel fouten en feilen bevatte, en zijn pleidooi voor religieuze tolerantie, maken hem tot een voorloper van de Verlichting. En brachten hem in conflict met Johannes Calvijn. Maar hij was ook een aanhanger van de extatische profeet David Joris. Castellio was zijn tijd zo ver vooruit dat zijn geluid verstomde. In de twintigste eeuw werd hij herontdekt. Nu debatten over godsdienstvrijheid en tolerantie steeds weer oplaaien, is de kunst van het twijfelen actueler dan ooit.

Boekencentrum, 2012, pap, 190 pp, euro 21.50, 9789021143163, bestel

Arlette Kouwenhoven

De Fehrs, kroniek van een Nederlandse mennonietenfamilie

In het gortdroge noorden van Mexico rijden rijtuigen op onverharde zandwegen. In de koetsjes zitten mannen in tuinbroeken, vrouwen met lange jurken en hoeden. Ze hebben verweerde koppen, heten Wiebe, Klassen en Friesen, en spreken een aan het middeleeuws Nederlands ontleend taaltje. Het zijn mennonieten, nazaten van Nederlandse wederdopers. Volgelingen van Menno Simons, die in de zestiende eeuw als ketters werden vermoord. Ze weken uit naar Pruisen, vervolgens naar de Oekraine en de prairies in Canada om voorlopig te eindigen in de woestijn van Noord-Mexico. Deze onbekende Nederlandse geschiedenis komt tot leven bij het lezen van de dramatische lotgevallen van vele generaties van de doopsgezinde familie Fehr. Hun geschiedenis voert terug tot de zestiende-eeuwse Amsterdamse graanhandelaar Gijsbert de Veer. Een verhaal over ketters en martelaren, graanhandelaren en jeneverstokers, over boeren, pioniers, autoritaire leiders, drugshandelaren en alcoholverslaafden, maar vooral over een eindeloze zoektocht naar verlossing.

Atlas, 2011, pap, 224 pp, euro 24.95, 9789045020013, bestel

W. Hanegraaff

Esotericism and the Academy. Rejected knowledge in Western Culture

Academics tend to look on 'esoteric', 'occult' or 'magical' beliefs with contempt, but are usually ignorant about the religious and philosophical traditions to which these terms refer, or their relevance to intellectual history. Wouter Hanegraaff tells the neglected story of how intellectuals since the Renaissance have tried to come to terms with a cluster of 'pagan' ideas from late antiquity that challenged the foundations of biblical religion and Greek rationality. Expelled from the academy on the basis of Protestant and Enlightenment polemics, these traditions have come to be perceived as the Other by which academics define their identity to the present day. Hanegraaff grounds his discussion in a meticulous study of primary and secondary sources, taking the reader on an exciting intellectual voyage from the fifteenth century to the present day and asking what implications the forgotten history of exclusion has for established textbook narratives of religion, philosophy and science.

Contents: Introduction: Hic sunt dracones; 1. The history of truth: recovering ancient wisdom; 2. The history of error: exorcizing Paganism; 3. The error of history: imagining the Occult; 4. The truth of history: entering the Academy; Conclusions: restoring memory.

Cambridge UP, 2012, geb, 468 pp, euro 87.50, 9780521196215, bestel

  Cultuur, Politiek en Zingeving:
Jan Jaap de Ruiter

De ideologie van de PVV. Het kwade goed en het goede kwaad

In De ideologie van de PVV gaat De Ruiter, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, in op het PVV-gedachtegoed zoals verwoord door PVV-Kamerlid Martin Bosma in zijn De schijn-elite van de valse munters, dat in 2010 verscheen.
Helder analyserend legt De Ruiter uit dat het PVV-denken sterk zwart-wit is en zich op een vijftal thema's richt: het christendom, de islam, joden en Israel, de linkse partijen en immigratie en multiculturaliteit. Daarnaast besteedt De Ruiter aandacht aan de wording van de PVV als politieke beweging, en de manier waarop Martin Bosma omgaat met cijfers en feiten. In een verhaal dat dit boek afsluit verwoordt De Ruiter zijn zorg over wat er gebeurt als uitsluiting in een samenleving regel wordt.

Rozenberg Publishers, 2012, pap, 110 pp, euro 9.90, 9789036102841, bestel

Riet Bons-Storm en Nelly van Doorn-Harder (red)

Dubbele dialoog. Vrouwen en mannen in interreligieuze ontmoetingen

Nu het religieuze landschap in Nederland steeds bonter wordt, lijkt de noodzaak voor het houden van dialoog tussen de diverse groepen prangender dan ooit. Kinderen van diverse culturele en religieuze achtergronden komen elkaar op school tegen. Het aantal gemengde huwelijken groeit met sprongen. Grote groepen zijn op zoek naar zin en vullen zelf hun religieuze kaart in. Er ontstaan nieuwe vormen van 'wij' en via allerlei activiteiten proberen we elkaar beter te leren kennen.
Religie blijft ons uitgangspunt voor veel van de dialoogactiviteiten, hoewel die in het verleden veel op een dood spoor geraakten. Mannen voeren vaak de hoofdtoon. Wat vrouwen doen en zeggen verdwijnt in het achtergrondgeruis. Daardoor verliezen veel van dit soort activiteiten aan kracht en invloed; soms worden ze zelfs als totaal overbodig gezien.
Dit boek probeert de mechanismen naar boven te halen die ertoe leiden dat vrouwen binnen de dialoog onzichtbaar en ongehoord lijken te blijven, terwijl ze vaak een groot deel van het voetwerk doen. Ligt het aan de religieuze hokjes, die van gender, of zijn er andere krachten die hen op de achtergrond houden?
De schrijvers, vrouwen en mannen, gaan er vanuit dat in het huidige Nederland interreligieuze ontmoetingen nog steeds van groot belang zijn voor het vormen van nieuwe maatschappelijke middenvelden. En dat deze activiteiten sterker worden en aan effectiviteit winnen als vrouwen en mannen vanuit hun visies en expertise meedoen.

Narratio, 2012, pap, 216 pp, euro 20.00, 9789052638577, bestel

A. Benschop & C. Menting (red.)

Zinzoekers op het web. Internet en de verandering van geloofsbeleving

Alle levensbeschouwelijke en religieuze tradities en stromingen hebben inmiddels hun plek gevonden in het internetdomein. Wat hebben zij te bieden aan zinzoekers op het internet?

In Zinzoekers op het Web wordt in kaart gebracht hoe mensen via internet vorm geven aan hun spirituele inspiraties. Het gaat niet alleen om de vraag wat zinzoekers met het internet doen, maar ook en vooral wat het internet met zinzoekers doet. Wat gebeurt er als mensen hun geloof of levensbeschouwelijke opvattingen via het internet verwerven? Welke gevolgen heeft dit voor hun eigen geloofsbeleving? Wat zijn hiervan de gevolgen voor de lokale geloofsgemeenschappen en -organisaties?

De 17 auteurs hebben hun sporen in de zinzoekende virtuele wereld getrokken. Heldere analyses worden afgewisseld met inspirerende betogen en praktische tips. auteurs ziijn o.a. Eric van den Berg, Peter Dekker, Fred Omvlee en Erik Jan Tillema.

Skandalon, 2012, pap, 158 pp, euro 14.50, 9789490708429, bestel

B. Dicou, S. Coenradie

Heilig, gewoon nu

Heilig. Gewoon nu gaat over mensen die geloofwaardig zijn gebleven.Het bevat portretten van bekende mensen als Nelson Mandela, Henri Nouwen en moeder Theresa. Daarnaast staan er interviews in met 'gewone mensen' die opvallende keuzes maakten in de geest van de grote voorbeeldfiguren. Deze mensen en hun bronnen van inspiratie vormen een tegenwicht in een tijd waarin iedereen geacht wordt voor zichzelf te zorgen. Dit boek laat zien dat gewone heiligen nog altijd leven. En mensen inspireren. In Utrecht Overvecht, de Bijlmer of in Olst.

Boekencentrum, 2012, pap, 176 pp, euro 19.50, 9789021143071, bestel

  Filosofie
E. Levinas

Totaliteit en Oneindigheid. Essays over de exterioteit

Eindelijk weer beschikbaar!

Levinas laat in Totaliteit en Oneindig (1961) zien waarom en hoe de ethiek niet afhankelijk is van een mens als 'ik', maar van de soms lastige ontmoeting met de ander, de medemens, die als het ware intervenieert in ieders leven. Deze oneindige ander breekt in op de totaliteit van het 'ik'. Rechtvaardigheid, barmhartigheid, respect, compassie, betrouwbaarheid, al deze ethische waarden zijn geen zaken die de mens uit zichzelf 'doet', maar ze vormen een antwoord op de verschijning, telkens weer, van een andere mens.

Serie Grote Klassieken, Boom, 2012, geb, 432 pp, euro 44.50, 9789461050724, bestel

P. van Tongeren

Het Europese nihilisme. Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren

'Het nihilisme staat voor onze deur; waar komt deze meest sinistere van alle gasten vandaan?' Nietzsche beschrijft het nihilisme meerdere malen als iets onheilspellends, als een 'catastrofe'. Hij stelt het voor als iets wat onvermijdelijk zal komen en verschrikkelijke gevolgen zal hebben. Aan het eind van de negentiende eeuw schrijft hij dat die naargeestige maar noodlottige gebeurtenis zich zal voltrekken in de komende twee eeuwen. Dat betekent dat wij er heel dicht bij zijn, er misschien wel middenin zitten.

In dit boek beschrijft Paul van Tongeren de filosofische, culturele en politieke geschiedenis van het nihilisme. Naast een presentatie van de belangrijkste teksten van Nietzsche over het nihilisme waagt hij zich aan een interpretatie van zijn gedachten over het Europese nihilisme. Ook de receptie van dit begrip in het werk van andere denkers komt aan de orde.

De centrale vraag is steeds hoe het kan dat wij niet verontrust lijken over datgene wat volgens Nietzsche de onheilspellendste gebeurtenis aller tijden is? Wat heeft Nietzsche gezien of menen te zien, waarom was het zo onheilspellend en waarom ervaren wij het nihilisme niet op die manier? Heeft Nietzsche zich vergist? Of zijn wij blind en doof voor wat er aan het gebeuren is?

Kristalpaleis, Vantilt, 2012, pap, 232 pp, euro 19.95, 9789460040986, bestel

C. Verhoeven, J. De Visscher

Voorbij alle vanzelfsprekendheid. Over de nabijheid van de dingen en de omweg van het denken

Cornelis Verhoeven wordt algemeen beschouwd als de meest oorspronkelijke denker van ons taalgebied in de twintigste eeuw. Al met zijn eerste publieksboek, Rondom de leegte (1965), maakt hij grote indruk en legt hij de basis voor een filosofisch schrijverschap waaruit tevens een buitengewone literaire gevoeligheid spreekt. Zijn werk is meerdere malen bekroond, o.a. met de P.C. Hooft-prijs en de Essayprijs van NRC Handelsblad.

Tot de velen die zich door Verhoevens oeuvre hebben laten inspireren, behoort ook de Vlaamse cultuur- en kunstfilosoof Jacques De Visscher. In januari 1979 trekt hij naar Den Bosch voor een eerste ontmoeting met Verhoeven. In 1980 resulteert dit in een televisiegesprek. Maar de gesprekken worden informeel voortgezet en er groeit een vriendschap met veel ontmoetingen in Den Bosch en in Gent. Een tweede voor de VRT opgenomen gesprek heeft plaats in Brussel in 1987. In dit boek worden beide gesprekken nu voor het eerst gepubliceerd.

Serie Filosofie in dialoog, Boekencentrum, 2012, pap, 176 pp, euro 19.95, 9789086870981, bestel

 

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? klik hier: aanmelding voor onze nieuwsbrief