B o e k h a n d e l 

K i r c h n e r

Leliegracht 36

1015 DH

Amsterdam

tel.020-6244449 

di-vrij: 9.30-18.00

zat: 9.30-17.00 

Nieuwsbrief 29 september 2015

Geachte heer, mevrouw,

Onderstaand vindt u enkele uitnodigingen voor komende presentaties en lezingen  en een aantal van onze nieuwe titels. U vindt ook alles via onze website - en wij kunnen u alles toesturen, maar wij zien u ook graag in de winkel!

Wellicht ten overvloede herinneren we u graag aan de presentatie vanavond in Cafe P96 van het nieuwe boek van Jaap Goedegebuure. Er zijn nog plaatsen:

Wit Licht, poezie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu

met Jaap Goedegebuure, Willem Jan Otten en Edwin Fagel 

dinsdag 29 sept 2015 , 20.00 - 21.00 , klik hier voor meer informatie

Presentatie zondag 25 oktober, 15.00 - 17.00

Lieven De Cauter: Metamoderniteit voor beginners

 Memo's voor het nieuwe millenium

Zijn we uit de geschiedenis aan het vallen? Deze onmogelijke vraag ligt ten grondslag aan deze teksten, die zijn geschreven in de schaduw van de klimaatcatastrofe. De Cauter construeert een futurologie van het heden in memoranda voor de eenentwintigste eeuw: het nieuwe millennium voor eeuwige beginners. Klik hier voor meer informatie

Over genocide en Holocaust, lezing en gesprek, woensdag 28 oktober 2015, 20.00 - 22.00

Op 24 april dit jaar werd het begin van de Armeense genocide, honderd jaar geleden, herdacht. In mei herdachten we het eind van de Tweede Wereldoorlog, 70 jaar geleden.

Van Anthonie Holslag verscheen in 2009 een onderzoek naar de doorwerking in de Armeense gemeenschap van de Armeense genocide: In het gesteente van Ararat. Van Natascha van Weezel verscheen dit jaar De derde generatie. Kleinkinderen van de Holocaust waarin zij nagaat hoe de Holocaust doorwerkt in haar familie en bij haar leeftijdsgenoten.

Zij zullen er bij ons over spreken, wij hopen dat u erbij kunt zijn. Klik hier voor meer informatie

  Nieuwe titels

U vindt onze nieuwe titels - uitgesplitst naar categorie, van Bijbel tot filosofie, kunst en literatuur op onze website via: Nieuwe boeken

Hieronder hebben wij enkele titels alvast uitgelicht, van de Samenleesbijbel, tot het nieuwe Jaarboek van de PKN, tot filosofie en kunst.

De Samenleesbijbel

De Samenleesbijbel is een unieke uitgave: een complete bijbelvertaling - de Bijbel in Gewone Taal - aangevuld met ruim 500 pagina's extra materiaal voor kinderen van 8-12 jaar. Bij 425 bijbelgedeeltes zijn gespreksvragen, doe-opdrachten, illustraties en liedjes ontwikkeld. Het materiaal bij de bijbeltekst is afgestemd op de verschillende voorkeuren en leeftijden van kinderen. De 425 bijbelgedeeltes zijn verdeeld over drie routes door de bijbel die op lopen in moeilijkheidsgraad. Zowel bekende als ook bijbelpassages uit de onbekendere boeken komen aan bod.

NBG - Jongbloed, 2015, geb, 2200 pp, eur 59.95, 9789089120427, bestel hier

Gerard Swuste: Altijd hetzelfde lied, 150 psalmen bewerkt en toegelicht

In hedendaags taalgebruik, met verrassende eigentijdse formuleringen en dicht bij de grondtekst, laat Gerard Swuste de psalmen klinken als de liederen van de mens van altijd, met zijn eeuwige thema's. De meeste psalmen mogen dan meer dan 2500 jaar oud zijn, de mens blijkt sindsdien in wezen niet veel veranderd en de psalmen zijn daarmee nog steeds actueel. Het is altijd hetzelfde lied. In de toelichtingen bij elke psalm worden de diepte en de reikwijdte van deze 'levensliederen' geaccentueerd.

Skandalon, 2015, geb, 448 pp, eur 34.50, 9789492183101, bestel hier

Mieke de Vos (vert): Alles is Eros. Hellenistische poezie over liefde en leven en het idyllisch landschap

Alles is Eros en Eros is alles: hij is de vonk in de ogen van je geliefde, hij is een dwingeland, soms is hij een ramp, en altijd schiet hij raak. Eros inspireert de liedjes van herders die hun lammeren weiden in de velden. In deze herderspoezie is de natuur uitnodigend als een warme zomeravond, wanneer de wind door de takken ruist en murmelend water voor verkoeling zorgt. Zij is de bron van een stroom gedichten, waarin krekels zingen, rozen geuren en liefdes bloeien. Achter de onbevangen herder schuilt steeds een stadse dichter, die zijn impressies van liefde en het landschap schitterend vorm geeft.

Damon, 2015, pap, 120 pp, eur 14.90, 9789460362194, bestel hier

Juan Luis Vives: Over de hulp aan de armen

In 1526 verscheen in Brugge 'De subventione pauperum' (Over de hulp aan de armen) van de Spaanse humanist Juan Luis Vives. Deze tekst beschrijft het hoe, wat en waarom van de individuele liefdadigheid en de openbare armenzorg. Het is een basistekst die is opgenomen in de Nederlandse canon van het sociaal werk. Het beeld van de gevaarlijke arme klassen, de roep om repressie tegenover de vraag om zorg, de nadruk op eigen verantwoordelijkheid, de vraag om inburgering tegenover de vraag om respect voor verschil en diversiteit: die hele problematiek is in de tekst van Vives aanwezig. Over de hulp aan de armen overbrugt de eeuwen en biedt ons en onze politici stof tot nadenken.

Klement, 2015, pap, 116 pp, eur 18.95, 9789086871711, bestel hier

J. Hoek (red): Werkboek bij de Christelijke dogmatiek

Het Werkboek bij Christelijke dogmatiek biedt een handreiking bij het lezen en verwerken van het veelgelezen handboek Christelijke dogmatiek van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi. Dit handboek geeft een overzicht van het boeiende landschap van de christelijke geloofsleer. Wat is nu precies de inhoud van wat christenen geloven en waarop baseren zij hun overtuigingen?

Boekencentrum, 2015, pap, 308 pp, eur 29.50, 9789023970194, bestel hier

Andreas Pangritz: De heel andere God wil een heel andere maatschappij. Het levenswerk van Helmut Gollwitzer (1908-1993)

Gollwitzers theologische kapitailsmekritiek leek samen met zijn hele theologie door het ineenstorten van het systeem van het 'reeel bestaande socialisme' in 1989 te hebben afgedaan. Na zijn dood verdwenen zijn publicaties dan ook van de markt. Maar dat zou wel eens voorbarig geweest kunnen zijn. De huidige economische crisis en het catastrofale verloop van het globaliseringsproces toont aan dat Gollwitzers oproep aan de christenen zich politiek te engageren actueler zou kunnen zijn dan ooit tevoren.

Narratio, 2015, pap, 91 pp, eur 9.00, 9789052632230, bestel hier

Jaarboek Protestantse Kerk in Nederland PKN 2015-2016

Alle namen, adressen en gegevens binnen de Protestantse Kerk in Nederland in een band. Onmisbaar naslagwerk voor iedereen die de weg wil weten in de Protestantse Kerk in Nederland. Het bevat alle adressen en gegevens van predikanten, gemeenten, kerkelijke bureaus en organen van bijstand. Ook is de complete PKN-organisatie opgenomen, inclusief de provinciale organen. De vorige editie stamt uit 2011 (!).

Boekencentrum, 2015, pap, 700 pp, eur 20.00, 9789023928409, bestel hier

Tamarah Benima: Joodser dan dit krijgt u het niet. 

Iedereen heeft een mening over Joden, het Oude Testament, de Sjoa en Israel. Maar wat weten we echt over het Jodendom? Rabbijn en journalist Tamarah Benima slaagt erin vastgeroeste opvattingen zachtmoedig te ondermijnen in haar presentatie van het Jodendom. Zij spreekt trouwens liever over Joodse Beschaving, want de joodse godsdienst is belangrijk, maar er is zo veel meer in deze 3500 jaar oude cultuur.

Prometheus Bert Bakker, 2015, pap, 288 pp, eur 19.95, 9789035143463, bestel hier

Christiane Berkvens-Stevelinck: Marc-Alain Ouaknin. De joodse gids van deze tijd

Dit boek presenteert in kort bestek het gedachtegoed van Ouaknin (1957). Hij is een groot kenner van de Talmoed, de kabbala en het chassidisme. Met eruditie vervlecht hij die uiteenlopende joodse tradities en filosofische scholen tot een dynamisch, poetisch geheel. Hij is een bruggenbouwer die niet schuwt heilige huisjes in te trappen. Hij spoort zijn publiek aan om vragen te blijven stellen en elk dogma overboord te gooien. 'Ontmoet de ander om het leven kleur te geven', zegt hij, 'heilig zijn kun je niet alleen', 'zonder humor valt er niet te leven' en besef vooral: 'het is verboden oud te worden'. Een joodse gids, die voor velen wereldwijd een leermeester werd.

Skandalon, 2015, pap, 104 pp, eur 12.95, 9789492183095, bestel hier

Paul Verhaeghe: Autoriteit

Met autoriteit loopt er vandaag de dag heel wat verkeerd. Politiek en religie zijn hun geloofwaardigheid kwijt en ouders hebben geen controle over het gedrag van hun kinderen. In dit boek bevraagt Paul Verhaeghe de manier waarop autoriteit functioneert, waarom er tegenwoordig zo weinig waarde aan autoriteit wordt gehecht en wat daarvoor een alternatief kan zijn. Verhaeghe vindt een nieuwe invulling van autoriteit: in de groep, die een individu of instelling autoriteit verleent - van ouderverenigingen, burgergroepen tot aandeelhoudersvergaderingen. Deze verschuiving is volop bezig in opvoeding en onderwijs, politiek en economie en leidt tot mooie resultaten.

Bezige Bij, 2015, pap, 272 pp, eur 19.90, 9789023492818, bestel hier

Bas Heijne: Kleine filosofie van de volmaakte mens, een persoonlijke bloemlezing

De mens wordt steeds meer maakbaar. Genetische manipulatie, almaar slimmere robots en duizelingwekkende ontwikkelingen op het gebied van de informatica en nanotechnologie stellen ons in staat de menselijke natuur naar onze hand te zetten. Waar liggen de grenzen? Wie moet die vaststellen? Hoe gevaarlijk is het wanneer een baby vooraf kan worden samengesteld aan de hand van een keuzemenu? Hoe groot is de kans dat de mens het aflegt tegen vormen van kunstmatige intelligentie die hijzelf heeft ontwikkeld? Kan er zoiets als een humanisme 2.0 ontstaan of leven we binnenkort in het posthumane tijdperk, waar de grens tussen mens en machine niet langer bestaat?

Prometheus, 2015, pap, 240 pp, eur 19.95, 9789044621297, bestel hier

Samuel IJsseling: De tijd, het schrift, het verschil. Filosofisch testament

In 2015 overleed Samuel IJsseling, kort nadat hij zijn laatste boek had voltooid. Het interesseerde hem niet of een filosoof gelijk heeft: 'Wat ik eindeloos veel boeiender vind als ik een filosoof lees, is te zien hoe het verhaal dat hij vertelt in elkaar zit.' Voor IJsseling moet filosofie aansluiting zoeken bij de ervaring. 'Ze moet een verhaal kunnen vertellen aan reeel bestaande mensen.' Dat is wat hij een leven lang heeft gedaan, getuige De tijd, het schrift, het verschil. IJsseling kon als geen ander ogenschijnlijk ondoordringbare teksten in mensentaal uitleggen.

Klement, 2015, pap, 112 pp, eur 19.95, 9789086871728, bestel hier

 

Marisa Melchers: Het Nieuwe Religieuze Bouwen, nederlandse kerkarchitectuur in de twintigste eeuw (1900-1970)

Na de Tweede Wereldoorlog was er in veel Europese landen zoals in Nederland, Belgie, Duitsland en Frankrijk een enorme hausse in kerkbouw. In Nederland vonden zowel kerk als staat het vanzelfsprekend om de talloze verwoeste kerken door nieuwbouw te vervangen. De religieuze pluriformiteit veroorzaakte een grote concentratie van kerkgebouwen van verschillende denominaties op een klein oppervlak. Met de bouw van meer dan 1600 kerken kreeg bijna elke plaats in Nederland een of meerdere kerken van katholieke of reformatorische geloofsgemeenschappen.

Uitgeverij Architectura & Natura, 2015, geb, 360 pp, eur 49.50, 9789461400345, bestel hier

Desanne van Brederode: Vallende vorst

Drie mannen die elkaar niet kennen. Die midden in hun leven staan en in dat leven altijd op hun best waren als toeschouwer en duider. Drie mannen die plotseling besluiten een daad te stellen en gehoor te geven aan een nieuwe roeping. De een werpt zich op als helper van een vriendin die langdurig door haar geliefde is bedrogen, de ander redt een motorrijder, de derde verliest zich in een project voor oorlogsslachtoffers.

Querido, 2015, pap, 352 pp, eur 18.99, 9789021458830, bestel hier

 Joost Zwagerman: De stilte van het licht, schoonheid en onbehagen in de kunst

Soms horen we louter stilte, of veronderstellen we stilte te horen. Maar wie heeft ooit stilte gezienn? Hoe ziet stilte eruit? Hoe druk je de afwezigheid van geluid uit in beeld?

De Belgische kunstenaar Luc Tuymans stelde eens dat kunstwerken, willen ze effect sorteren, 'de immense intensiteit van stilte' moeten verspreiden. De stilte van het licht is een onderzoek naar facetten van die immense stilte. Misschien belichaamt stilte in de kunst een verlangen om er niet te zijn.

De Arbeiderspers, 2015, pap, 376 pp, eur 24.99, 9789029589888, bestel hier

    Wilt u onze nieuwbrief niet meer ontvangen of zijn uw gegevens gewijzigd? Klikt u dan op: ik meld mij af voor de nieuwsbrief of gegevens wijzigen.