B o e k h a n d e l 

K i r c h n e r

Leliegracht 32

1015 DG

Amsterdam

Tel.020-6244449 

Fax.020-6247488

Nieuwsbrief oktober 2011

Geachte heer, mevrouw,

De afgelopen tijd is  er weer een groot aantal prachtige titels verschenen en wij brengen graag de volgende selectie onder uw aandacht.

Een compleet overzicht vindt u, zoals altijd, op onze nu vernieuwde website onder: NieuweTitels

Ook wijzen we u graag op twee activiteiten in de Rode Hoed waar u van harte welkom bent:
- de Opening van de Maand van de Spiritualiteit, zondag 30 okt en
- Michel Foucault: De moed tot waarheid, maandag 31 okt
Wij zijn bij beide activiteiten aanwezig, klikt u op de link voor meer informatie.

Tot slot wijzen we u nog op een mooie aanbieding van Ashgate-titels, geldig t/m 31 oktober - die vindt u onderaan deze nieuwsbrief.

Nieuwe titels:

K. Spronk & A. van Wieringen (red.)

De Bijbel theologisch. Hoofdlijnen en thema`s van bijbelse geschriften

Wij zijn erg blij met het verschijnen van dit boek, het belangrijkste theologische naslagwerk van 2011. 

In de Bijbel spreekt een veelvoud aan stemmen en benaderingen die de lezer vaak voor vragen stelt. In dit boek schetst een aantal specialisten op toegankelijke wijze doorlopende theologische lijnen in de belangrijkste bijbelboeken. Centrale thema's  zoals seksualiteit, dood en leven na de dood, gebed, geweld en schepping krijgen ruim aandacht.

De Bijbel theologisch wijst op de theologische eigenheid van clusters bijbelboeken, zoals de Tora, de Profeten en de evangelien, en gaat ook in op de eigenheid van de afzonderlijke boeken van de Bijbel. 

Met bijdragen van onder meer Patrick Chatelion Counet, Maarten den Dulk, Jan Fokkelman,  Piet van Midden, Geert van Oyen, Riemer Roukema, Niek Schuman, Wim Weren en Willien van Wieringen. en  literatuurverwijzingen en een register.

Aanbiedingsprijs: tot 15 november is dit boek nog aan te schaffen voor de intekenprijs van  euro 39.90, daarna zal het euro 47,50 zijn

Meinema, 2011, geb, 452 pp, euro 39.90, na 15/11 euro47,50, ISBN: 9789021142920, bestel

Meir Shalev

In den beginne. Eerste keren in de Bijbel

De eerste kus in de Bijbel is geen liefdeskus. De eerste liefde in de Bijbel is niet die tussen man en vrouw. De eerste haat in de Bijbel is die van een man jegens zijn vrouw. De eerste lach in de Bijbel is tevens de laatste. In In den beginne beschrijft Meir Shalev een aantal eerste keren in de Bijbel. Wie was de eerste droom beschoren en wie vergoot de eerste tranen? Wie waren de eerste koning, de eerste profeet en de eerste spion? Dit is Shalevs tweede werk over de Hebreeuwse Bijbel en zijn personages. Eraan vooraf ging 'De bijbel nu'. Naast verhelderend en inspirerend was dit boek ook een liefdevolle en vooral zeer humorvolle introductie tot de bijbelverhalen.   Dit boek is minstens zo inspirerend.

Ambo, 2011, geb, 303 pp, euro 19.95, ISBN: 9789026323669, bestel

Judith Herzberg

Klaagliedjes

Voor een project in samenwerking met de componist Boudewijn Tarenskeen, bewerkte Judith Herzberg de bijbelse Klaagliederen, net zoals ze eerder met het Hooglied in haar 27 Liefdesliedjes deed. Herzberg werd geinspireerd door de vergelijking in de eerste zin van het bijbelboek: Hoe zit die stad zo eenzaam, die vol volk was, zij is als een weduwe geworden...Herzberg beschrijft de vele gedaanten van verlies.

De Harmonie, 2011, pap, 38 pp, euro 15.90, ISBN: 9789061699941, bestel

Frederic Lenoir

Hoe Jezus God werd

Godsdienstwetenschapper en filosoof Frederic Lenoir onderzoekt hoe de eerste christenen langzaamaan een goddelijke status aan Jezus gingen toekennen, terwijl die zichzelf nooit met God vereenzelvigd heeft. Hoe kwamen, op basis van felle debatten, de dogmas van de goddelijke Drie-eenheid en de incarnatie tot stand? Hoe zijn andere visies op Jezus verketterd tijdens heftige theologische twisten die soms mensenlevens kostten? Welke rol hebben politieke machthebbers gespeeld in de ontwikkeling van het credo? Dit boek is een vervolg op De filosofie van Christus (2008), waarin de ethiek van Jezus centraal stond. 

Ten Have, 2011, pap, 272 pp, euro 19.90, ISBN: 9789079001262, bestel

Harry Kuitert

Alles behalve kennis. Afkicken van de Godgeleerdheid en opnieuw beginnen

Theologie is alles behalve kennis van God. Om dat te laten zien herschrijft Harry Kuitert de geschiedenis van de theologie, die met Plato begint en via de scholastiek in de leer van Karl Barth culmineert. Velen beschouwen Barth als de grote bevrijder van de scholastieke theologie, die ervan uitging dat haar kennis van God van zijn wezen en eigenschappen aan alle eisen van wetenschappelijkheid voldeed. Maar Kuitert ziet in Barths theologie juist de vervolmaking van de scholastiek Volgens Kuitert heeft Barth zijn theologie onkwetsbaar gemaakt voor kritiek en zijn vak daarmee geen dienst bewezen. In Alles behalve kennis laat Kuitert de lezer niet alleen afkicken van de theologie als godskennis. Hij houdt ook een vurig pleidooi voor zijn vak als geesteswetenschap.

Ten Have, 2011, pap, 304 pp, euro 19.95, ISBN: 9789025901127, bestel

Karel Eykman

Jezus. Van mens tot mens

 

Wie was Jezus als mens? Karel Eykman schreef 35 boeiende verhalen over Jezus waarin het thema 'ontmoeting' centraal staat. Jezus als mens onder de mensen, maar wel als iemand met een bijzondere roeping. Karel Eykman maakte een inspirerend en bijzonder mooi portret in een taal die kinderen verstaan. Zijn verhalen nodigen uit om na te denken en te discussieren over wezenlijke dingen, over datgene waar het werkelijk om gaat in religie, los van de interpretatie die verschillende kerken eraan geven

 

De Fontein / Kwintessens, 2011, geb, 142 pp, euro 19.95, 9789026128554, bestel

 

L. Boot (red.)

Handboek christelijke meditatie. Vertrekpunten, wegen en vruchten

Dit handboek biedt alles over christelijke meditatie: een kennismaking voor beginners en verdieping voor lezers met ervaring. De belangstelling voor allerlei vormen van meditatie groeit. Te midden van een bont aanbod legt de christelijke meditatieve beweging wereldwijd haar eigen accenten. Dit handboek brengt alles in kaart wat de lezer over christelijke meditatie zou moeten weten. Wat zijn de vertrekpunten en hoe is de verhouding tot boeddhistische en andere vormen van meditatie? Welke (vaak eeuwenoude) wegen en bronnen kent zij en hoe breng je meditatie in praktijk? Het boek omvat drie delen: de achtergronden, de vormen en de vruchten. Vooral het tweede deel is uitermate praktisch.

Boekencentrum, 2011, geb, 302 pp, euro 29.90, ISBN: 9789023920342, bestel

  Filosofie:

Steven Nadler

A Book Forged in Hell. Spinoza's Scandalous Treatise and the Birth of the Secular Age

 

When it appeared in 1670, Baruch Spinoza's "Theological-Political Treatise" was denounced as the most dangerous book ever published - "godless", "full of abominations", "a book forged in hell ...by the devil himself". Religious and secular authorities saw it as a threat to faith, social and political harmony, and everyday morality, and its author was almost universally regarded as a religious subversive and political radical who sought to spread atheism throughout Europe. Yet Spinoza's book has contributed as much as the "Declaration of Independence" or Thomas Paine's "Common Sense" to modern liberal, secular, and democratic thinking. In "A Book Forged in Hell", Steven Nadler tells the fascinating story of this extraordinary book: its radical claims and their background in the philosophical, religious, and political tensions of the Dutch Golden Age, as well as the vitriolic reaction these ideas inspired

 

Princeton UP, 2011, geb, 279 pp, euro 29.50, 9780691139890, bestel

 

Jonathan Israel

Democratic Enlightenment: Philosophy, Revolution, and Human Rights 1750-1790

 

Jonathan Israel demonstrates that the Enlightenment was an essentially revolutionary process, driven by philosophical debate. From 1789, its impetus came from a small group of philosophe-revolutionnaires, men such as Mirabeau, Sieyes, Condorcet, Volney, Roederer, and Brissot. Not aligned to any of the social groups who took the lead in the French National assembly, the Paris commune, or the editing of the Parisian revolutionary journals, they nonetheless forged 'la philosophie moderne' -- in effect Radical Enlightenment ideas -- into a world-transforming ideology that had a lasting impact in Latin America and eastern Europe as well as France, Italy, Germany, and the Low Countries. Whilst all French revolutionary journals clearly stated that la philosophie moderne was the main cause of the French Revolution, the main stream of historical thought has failed to grasp what this implies. Israel sets the record straight, demonstrating the true nature of the engine that drove the Revolution, and the intimate links between the radical wing of the Enlightenment and the anti-Robespierriste 'Revolution of reason'.

Oxford UP, 2011, geb, 1066 pp, euro 39.95, 9780199548200, bestel

 

Michel Foucault

De moed tot waarheid. Het bestuur van zichzelf en anderen II Colleges aan het College de France ( 1983-1984 )

 

De moed tot waarheid is de transcriptie van de laatste collegereeks die Foucault gaf aan het beroemde College de France.

De grote filosoof weet dat hij op korte termijn zal overlijden. Deze laatste colleges vormen zijn intellectuele testament. In De moed tot waarheid laat Foucault zien hoe de hedendaagse ervaring van en omgang met waarheid tegelijkertijd teruggaan op de cultuur van de oudheid, en door deze oude bron worden gecontrasteerd. Waarheid is niet simpelweg de juiste weergave van de werkelijkheid, maar verwijst naar datgene wat nog geen werkelijkheid is: waarheid is een belofte, en het houden van die belofte vereist moed. De collegereeks werkt belangrijke noties uit het werk van Foucault verder uit, bijvoorbeeld het begrip parrhesia, het vrijmoedige spreken. Het boek biedt een fascinerend perspectief op de verdere weg die het denken van deze belangrijke filosoof had kunnen inslaan.

 

Presentatie 31 oktober in de Rode Hoed ( klik hier voor het programma)

 

Boom, 2011, pap, 412 pp, euro 29.90, 9789461050250, bestel

 
W. Jakobs & E. Overdijk

Grote denkers over de toekomst.

'Hoop vergt strijd, cynisme niet'. 

Acht visionaire denkers met uiteenlopende achtergronden komen aan het woord over onze tijd waarin het respectvol samenleven overal ter wereld onder druk staat. Het globaliseringsproces brengt met zich mee dat de relatie met de ander fundamenteler is dan ooit. Stromen migranten en vluchtelingen roepen angst en onzekerheid op. Vertrouwen in onszelf en in de ander is onontbeerlijk om goed met elkaar te kunnen leven. Wederzijdse afhankelijkheid is de realiteit geworden, omgaan met verschillen de nieuwe deugd. Hoe krijgen we die deugd onder de knie?

De wereld volgens: Awraham Soetendorp, Charles Taylor, Antjie Krog, Ian Buruma, Susan Neiman, Nasr Abu Zayd, Jonathan Sacks, Zainab Al-Suwaij, Dominique Moisi en Manuela Kalsky.

Lemniscaat, 2011, pap, 300p, euro 29.95 ISBN: 9789047703570, bestel

  Special Offer Ashgate:
De academische uitgeverij Ashgate biedt tot en met  31 oktober vele titels aan voor euro 33,50 - een korting van veelal meer dan 60 %.

Wij hebben een aantal van deze titels, met beschrijving, voor u op een rij gezet in 3 selecties  - klikt u erop om deze te openen:

Ashgate Sale History

Ashgate Sale Philosophy

Ashgate Sale Religion

Wij hebben de titels niet in voorraad maar kunnen deze voor u voor de aanbiedingsprijs bestellen - als we uw bestelling niet later dan maandag 31 oktober, 16.00 hebben ontvangen.