B o e k h a n d e l 

K i r c h n e r

Leliegracht 36

1015 DH

Amsterdam

Tel.020-6244449 

Fax.020-6247488

 

Tot onze spijt is deze presentatie geannuleerd.

 

Uitnodiging presentatie vrijdag 12 juni 2015 , 17.00 - 19.00

Ontworteld - de schrijver als nomade 

Presentatie en gesprek met:

 Abdelkader Benali, Dirk van Weelden,

 Ernst van den Hemel , Johan Goud

 

 

Wij zijn blij u uit te kunnen nodigen voor de presentatie van de bundel 'Ontworteld. De schrijver als nomade'.

Deze bundel bevat de bewerkte lezingen van het symposium 'Ontworteling' dat op 18 november 2014 in de Aula van het Akademiegebouw te Utrecht plaatsvond (zie hieronder), aangevuld met enkele voor dit boek geschreven artikelen.

 

Sprekers: de literaire auteurs Abdelkader Benali en Dirk van Weelden en de wetenschappelijke auteur Ernst van der Hemel. Het gesprek zal geleid worden door Johan Goud, de redacteur van deze bundel en organisator van het Symposium 

Ontworteld - de schrijver als nomade

Veel schrijvers en kunstenaars voelen zich thuis in de thuisloosheid. Ze tonen de mogelijkheid van een geest die nomadisch wordt en zich op een vrijere wijze hervindt of beter: uitvindt. 'Leve de ontworteling! Leve de thuisloosheid! Leve de ongebondenheid! Leve de verbeelding!' schreef Hafid Bouazza eens. 

Ontworteling is een dubbelzinnig begrip. Het veronderstelt een moederbodem en een moedertaal die verlaten worden, maar kan ook verwijzen naar het nulpunt dat een nieuw begin mogelijk maakt of de leegte die nieuwe vormen voortbrengt. Voor schrijvers als Bouazza is het ontworteld zijn een hard feit. Maar de ervaring als zodanig wordt in onze veelkleurige en in zekere zin onbepaald geworden cultuur door zeer veel anderen gedeeld. 

In dit boek buigen schrijvers, neerlandici, religiewetenschappers, literatuurwetenschappers en filosofen zich over wat het is: leven in een diaspora en nomadisch schrijven.

 

 

Met bijdragen van Abdelkader Benali, Yra van Dijk, Elsbeth Etty, Jaap Goedegebuure, Johan Goud, Ernst van den Hemel, Jos Joosten, Birgit Kaiser, Henriette Louwerse, Sjoerd-Jeroen Moenander, Ton Naaijkens, Ieme van der Poel en Dirk van Weelden.

 Ontworteld. De schrijver als nomade, Klement, 2015, pap, 192 pp, eur 19,95:  reserveer het boek hier

 

Programma:

16.30: inloop Boekhandel Kirchner

17.00: welkom en inleiding

17.05: Vragen aan - en gesprek met -  Abdelkader Benali, Dirk van Weelen en Ernst van der Hemel onder leiding van Johan Goud

18.30: ruimte voor vragen uit het publiek, daarna borrel en nagesprek

 

Plaats & tijd: Boekhandel Kirchner, Leliegracht 36, 1015 DH Amsterdam. Bij grote belangstelling wijken we uit naar Cafe P96, Prinsengracht 96, om de hoek van Boekhandel Kirchner. U krijgt hiervan dan duidelijk bericht.

 

Toegang: euro 10,-/ studenten eur 5,- (incl. consumpties) - bij aanschaf van het boek wordt de entree gehalveerd. 

 

RSVP/aanmelden: Wij vragen u vriendelijk uw komst te bevestigen via email: info@boekhandelkirchner.nl.  Wij bevestigen uw reservering en sturen u een routebeschrijving.

  Boeken van de sprekers:

Hier vindt u de -leverbare- boeken van Johan Goud

Hier vindt u de -leverbare- boeken van Abdelkader Benali

Hier vindt u de -leverbare- boeken van Dirk van Weelden

Hier vindt u de -leverbare- boeken van Ernst van der Hemel

 

Het Departement Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht organiseerde op 18 november 2014 het Symposium 'Ontworteling: de schrijver als nomade'.

'Leve de ontworteling! Leve de thuisloosheid! Leve de ongebondenheid! Leve de verbeelding!' schreef Hafid Bouazza, in het kader van de Boekenweek 2001 met als thema 'Land van herkomst'. Ontworteling is een intrigerend begrip. Het is verwant met de thema's van vervreemding en identiteitsverlies, maar ook met de hang naar een ongebonden en nomadisch bestaan. Het veronderstelt een moederbodem en een moedertaal die verlaten worden, maar kan ook verwijzen naar het nulpunt dat een nieuw begin mogelijk maakt of de leegte die nieuwe vormen voortbrengt.

Op een wat terughoudender wijze dan Bouazza noteerde Abdelkader Benali in 2009, in een Duitstalige rede over migratie als sprookje, soortgelijke gedachten: 'Het is niet erg ontworteld te zijn, zolang je er een verhaal van kan maken. Een verhaal is in staat de ontworteling de baas te worden.' Beide schrijvers pleiten voor een geest die nomadisch wordt en die zichzelf al zwervend niet verliest, maar zich op een nieuwe, vrijere wijze her-vindt of beter: uitvindt.

'Vergeet het verschil / en je zult identiteit vinden', aldus de slotregels van de in 2013 verschenen bundel Tempel van Mustafa Stitou. In een notendop worden hier enkele van de vragen aangestipt waarom het in dit symposium gaat: Gaat het er inderdaad om verschillen te vergeten? Wat is identiteit? Is ontworteling vrijheid, of lot, of beide? In het verlengde hiervan liggen andere vragen van levensbeschouwelijke en filosofische aard: naar de verwerking van onrecht en gemis, naar het gewicht van individuele keuzes.

Dat de ervaring van ontworteld zijn allerminst voorbehouden is aan schrijvers met een verdeelde etnische biografie, blijkt bijvoorbeeld uit het werk van Dirk van Weelden. Hij schreef in 2005 dat kunst een manier is 'om de fundamentele onaangepastheid van de mens te bezweren, te onderzoeken en te vieren'.

Sprekers

De aanpak van dit symposium is multidisciplinair. Natuurlijk komen de genoemde auteurs aan het woord. De overige sprekers vertegenwoordigen diverse disciplines: neerlandici, religiewetenschappers, literatuurwetenschappers en filosofen.

-Yra van Dijk (hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde, Leiden): 'Niemand is een eiland. Het nomadische schrijven van Boeli van Leeuwen'

-Johan Goud (hoogleraar Religie en zingeving in literatuur en kunst, Utrecht): 'Diasporisch schrijven: Benali en Grunberg, Stitou en Achterberg'

-Jos Joosten (hoogleraar Nederlandse Letterkunde, Nijmegen): 'Zwerven van Rodenko tot Stitou: over nomaden in de moderne Nederlandse letterkunde'

-Birgit Kaiser (universitair hoofddocent Literatuurwetenschap, Utrecht): 'Nomadisch schrijven: Gilles Deleuze en Edouard Glissant over wortels en fabuleren'

-Henriette Louwerse (universitair hoofddocent Nederlands, Sheffield): 'In een roes reiken naar hemels. Over het literaire werk van Hafid Bouazza'

-Sjoerd-Jeroen Moenandar (literatuurwetenschapper Groningen) over het werk van Abdelkader Benali

-Ton Naaijkens (hoogleraar Duitse Letterkunde, Utrecht) over de schrijver als nomade - Paul Celan, W.G. Sebald.

-Ieme van der Poel (hoogleraar Franse literatuur, Amsterdam UvA): 'De nieuwe literaturen van de Marokkaanse diaspora: meerstemmigheid of creolisering?'

-Bijdragen (voorlezingen / positiebepalingen / columns) door Abdelkader Benali, Mustafa Stitou en Dirk van Weelden