B o e k h a n d e l 

K i r c h n e r

Leliegracht 32

1015 DG

Amsterdam

Tel.020-6244449 

Fax.020-6247488

 Kirchner-cafe 13 maart :

Van Leo Baeck tot Marcus van Loopik: 

70 jaar joodse visies op de Evangelien

Geachte heer, mevrouw,

Wij nodigen u van harte uit voor deze avond waar twee boeken centraal staan:

Marcus van Loopik: Balk en splinter, joodse achtergronden van de Bergrede (2011)

Leo Baeck: Het evangelie is joods! - vertaald door Pieter Oussoren en ingeleid door Hans Schravesande

Het boek van Leo Baeck, oorspronkelijk uit 1938, verscheen in 2011 in de eerste nederlandse vertaling, van Pieter Oussoren, met een inleiding van Hans Schravesande. Het boek van Marcus van Loopik verscheen eind 2011.

Tussen deze twee boeken zit meer dan 70 jaar - deze avond zullen we ingaan op de verschillen en overeenkomsten tussen deze twee boeken die ieder de Evangelien en de Bergrede van joodse zijde belichten.

Welke verandering en ontwikkeling is er te zien in de interpretatie van de Evangelien vanuit joodse zijde? En wat is er van christelijke zijde gedaan met deze joodse visies? - dit zijn enkele van de vragen die aan de orde zullen komen in het gesprek tussen Marcus van Loopik,  Pieter Oussoren en Hans Schravesande.

De gespreksleiding is in handen van Alex van Heusden, bekend van de Nieuwe Liefde.

Wij verwachten een boeiende avond en zijn verheugd als u komt!

Rabbijn Leo Baeck

Het evangelie is joods!

Berlijn 1938, de jodenvervolging neemt enorm toe. In dat jaar betoogt Duitslands belangrijkste joodse woordvoerder, Rabbijn Leo Baeck (1873-1956), dat de evangelien door en door joodse verhalen zijn over een verlosser uit het jodendom. In Het evangelie is joods! uit 1938 onderbouwt hij die stelling. 

Het boek is een bedekte kritiek op het christendom dat het joodse karakter van het evangelie miskent. Maar Baecks hoop overstijgt de kritiek in het besef dat door het evangelie het geloof in Israels universele God aan alle volken bekend wordt.

Een lastig boekje in een moeilijke tijd. De joodse gemeenschap had grotere zorgen dan hoe je het evangelie moest lezen. En veel christenen wilden niet geassocieerd worden met het jodendom; integendeel. Voor de nazi's onder hen was Baeck een gevaarlijke intellectueel die de duidelijke posities ondergroef.

Deze eerste Nederlandse vertaling wordt uitgebreid ingeleid door dr. Hans Schravesande, kenner van de joodse godsdienstwijsbegeerte in het Duitsland van de twintigste eeuw. Hij plaatst leven en werk van Baeck in een historische en theologische context.

In de inleiding is Baecks veelaangehaalde Grote-Verzoendag-gebed uit 1935 integraal opgenomen. Dat gebed, bedoeld om voor te lezen in alle Duitse synagogen, leidde tot Baecks eerste arrestatie door de nazi's. Wonderwel overleeft deze rabbijn de concentratiekampen en blijft zich zijn verdere leven inzetten voor verdraagzaamheid tussen joden en christenen.

Skandalon, 2011, pap, 119 pp, euro 14,50, 9789490708214, bestel

Marcus van Loopik:

Balk en splinter, joodse achtergronden van de Bergrede

De universele ethische orientatie van de Bergrede is algemeen bekend, maar geldt dit ook voor de joodse achtergronden? Dat kon wel eens tegenvallen, aldus nogal wat studies die juist willen aantonen dat de Bergrede het jodendom telkens weer overstijgt.

In dit boek maakt Marcus van Loopik korte metten met deze gedachte. Hij laat overtuigend zien hoe de Bergrede schatplichtig is aan leer en leven van joodse wijzen. Hij doet dat met een uitgebreide kennis van allerhande joodse bronnen: de Rollen van de Dode Zee, apocriefe literatuur en natuurlijk de oceaan van de Talmoed en de Midrasj. De auteur schroomt kritiek niet. Wat is liefde voor de vijand? Kan dat eigenlijk wel, of leidt dit tot een capitulatie voor het kwaad? Marcus van Loopik wil de Bergrede niet van haar unieke karakter beroven, maar wel een negatieve vorm van theologie bestrijden, waarin men de ethische leer van de Bergrede als lichtend voorbeeld doet afsteken tegen de donkere achtergrond van het jodendom.

Dit boek laat aan de hand van een heldere detailstudie zien hoezeer de leer van Jezus geworteld is in de lessen van de bijbelse profeten en in de rabbijnse verhalende en normerende traditie.

Mastix, 2011, geb, 360 pp, euro 25.00, 9789080960107, bestel

 

PROGRAMMA

 

Tijd: Dinsdag  13 maart 2012 , vanaf 19:45 uur

 

19.45     inloop

20.00     welkom door Frederik Lobbrecht, Boekhandel Kirchner

20.10     Marcus van Loopik in gesprek met Hans Schavesande en Pieter Oussoren

21.00     ruimte voor vragen uit het publiek

21.15     afsluiting met een borrel, u aangeboden door Boekhandel Kirchner

 

Toegang : euro 5,-  (studenten op vertoon van collegekaart gratis - toegang kan aan de deur worden voldaan)

 

Plaats: Ignatiushuis , Beulingstraat 11, 1017 BA Amsterdam

 

RSVP: 

Wij stellen het op prijs als u uw komst wilt bevestigen via email: info@boekhandelkirchner.nl  of per telefoon: 020-6244449

Marcus van Loopik (1950) is wetenschapper en publicist op het gebied van het jodendom. Hij verzorgde tal van publicaties, waaronder een commentaar bij enkele kleine Talmoed-traktaten (Derech Eretz), een boek over de mechilta en een  over de psalmen Bitter & Zoet, voorzien van commentaar en illustratioes (kleuretsen) van eigen hand. Marcus van Loopik is als medewerker verbonden aan de Stichting Pardes in Amsterdam ( voorheen Folkertsma stichting voor Judaca). Tevens is hij werkzaam als kunstenaar en graficus. 
Pieter Oussoren (1943)  is  predikant en vertaler.  Hij is zeer bekend geworden met zijn Bijbelvertaling, uitgegeven bij Skandalon als de Naardense Bijbel.

Zijn laatste aanstelling als predikant was in de Nicolaikerk in Utrecht, tot juni 2005, toen hij vervroegd met emeritaat ging. Na drie jaar, begin 2008, is hij begonnen met interim-werk. Zijn eerste plek was in Utrecht-Noord, waar hij samen met twee andere emeriti in zowel de Oranjekapel en de Bethelkerk heeft gewerkt. Eind 2008 is hij een korte tijd terug gegaan naar zijn oude gemeente in Koog aan de Zaan/Zaandijk en sinds mei 2010 is hij werkzaam in de Thomaskerk in Zeist.

 

Hans Schravesande (1943) studeerde theologie aan de VU, was leraar godsdienst en maatschappijleer en is in dienst van de Landelijke Kerk voor Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking. Hij is gespecialiseerd en Judaica en eco-theologie.

Hij promoveerde in 2009 op een studie naar Martin Buber:

Jichud. Eenheid in het werk van Martin Buber. De vraag naar de eenheid van zijn werk vanuit het perspectief van zijn zoektocht naar de eenheid van de werkelijkheid ( klik hier om te bestellen)

Alex van Heusden (1956) studeerde filosofie in Nijmegen en theologie in Amsterdam. Van 1974 tot 1980 behoorde hij tot de orde der jezuieten. Hij heeft zich toegelegd op bijbelwetenschappen, judaica en de geschiedenis van het vroege christendom. Als studentassistent van de vakgroep bijbelwetenschappen van de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam vond hij leermeesters in de nieuwtestamentici Ben Hemelsoet en Wim Weren. Rabbijn Yehuda Aschkenasy was de eerste die hem wegwijs maakte in oude rabbijnse en andere joodse bronnen
  Wilt u onze nieuwbrief niet meer ontvangen? Klikt u dan op: ik meld mij af voor de nieuwsbrief