B o e k h a n d e l 

K i r c h n e r

Leliegracht 32

1015 DG

Amsterdam

Tel.020-6244449 

Fax.020-6247488

Kirchner-cafe 3 april 2012:

Marjo Korpel en Johannes de Moor: 

De zwijgende God

Heel graag nodigen wij u uit voor het Kirchner-cafe op 3 april: vlak voor Pasen,  in de stille week, over het zwijgen van God (deze avond is verplaatst van 28 feb).

Dit boek, waarvan we deze avond de tweede druk presenteren, is de aangepaste nederlandse versie van het engelse origineel. 

De twee schrijvers zullen deze avond met Marieke den Braber en Sjoerd Mulder in gesprek gaan - hieronder vindt u een korte beschijving en het programma.

Wij verwachten een boeiende avond en hopen op uw komst!

Marjo Korpel en Johannes de Moor:

De zwijgende God

Rond het zwijgen van God groeperen zich veel thema's en vragen: naar de betekenis van stilte, naar de macht of juist onmacht van God, naar de onbegrijpelijkheid van het lijden, naar  Godsverlatenheid: in de week voor pasen klinkt al luid het 'God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?'.

 

Niet alleen in de theologie is het zwijgen van God een belangrijk thema - ook in moderne filosofie, literatuur, theater en film , zoals bij Jean Paul Sartre, Elie Wiesel, Ingmar Bergman, Samuel Beckett en vele anderen. Het zwijgen van God lijkt soms een sleutel tot het begrip van de moderniteit .

 

Theologen en filosofen laten zich echter op zo dubbelzinnige wijze uit over Gods zwijgen, dat een modern mens er geen touw meer aan vast kan knopen. Geloven in een God die spreekt in zijn zwijgen? Geloven in een God die niet bestaat?

 

De auteurs laten zien dat de moderne uitspraken over Gods zwijgen niet meer dan onwerkelijke verlegenheidsoplossingen bieden.  Zij geven een analyse van hoe God en de goden in zowel de de bijbelse als de oudoosterse teksten tot mensen spraken, en wat het betekende als zij zwegen.

 

De stilte en het zwijgen van God zijn nauwelijks terug te vinden in de Bijbel. De God van jodendom en christendom blijkt juist als een levende en sprekende God te worden gepresenteerd. Hij spreekt echter nooit direct tot mensen, maar altijd via (menselijke) bemiddelaars. Ook als de indruk gewekt wordt dat hij iemand direct aanspreekt.

 

Vanuit deze visie beschouwen de auteurs het zwijgen van God in de moderne wereld en zij verdedigen een begrip van openbaring als een interactief creatief proces, waarbij God en mens samenwerken. 

Zo stil is het dan niet...

 

Skandalon, 2011, pap, 316 pp, euro 28,50, 9789490708313, bestel

(klik hier voor recensies)

 

PROGRAMMA

 

Tijd: Dinsdag  3 april 2012 , vanaf 19:45 uur

 

19.45     inloop

20.00     welkom door Frederik Lobbrecht,    Boekhandel Kirchner

20.05     inleiding door Marjo Korpel: het zwijgen van God in literatuur en film

20.20      recensies door Marieke den Braber en Sjoerd Mulder

20.40     gesprek

21.00     ruimte voor vragen uit het publiek

21.15     afsluiting met een borrel, aangeboden door Boekhandel Kirchner

 

Toegang : euro 5,-  (studenten op vertoon van collegekaart gratis - toegang kan aan de deur worden voldaan)

 

Plaats: Ignatiushuis , Beulingstraat 11, 1017 BA Amsterdam

 

RSVP: 

Wij stellen het op prijs als u uw komst wilt bevestigen via email: info@boekhandelkirchner.nl  of per telefoon: 020-6244449

Dr. Marjo Korpel is universitair hoofddocent voor Oude Testament bij het Departement Religiewetenschap en Theologie aan de Universiteit Utrecht. Zij houdt zich op het moment vooral bezig met het boek Ruth. Ze is initiatiefnemer van de internationale serie Pericope: Scripture as Written and Read in Antiquity.

Voor meer informatie klik hier.

Prof. dr. Johannes de Moor is emeritus hoogleraar in de Semitische Talen en Culturen van het oude Nabije Oosten aan de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen. Hij is auteur en editor is van tientallen wetenschappelijke boeken, bundels en artikelen, en een van de grootste deskundigen in de wereld op het gebied van het Ugaritisch.

Hij is de initiatiefnemer en editor van de 21 delige Bilingual Concordance to the Targum of the Prophets

 

Marieke den Braber is een veelzijdige, actieve jonge theoloog. Zij is in verschillende functies werkzaam op het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Daarnaast is zij onbezoldigd predikant in algemene dienst. Naast haar dagelijkse werkzaamheden is Marieke actief als reisleider, voorzitter van de redactie van Interpretatie, werkte ze mee aan de Bijbelse Dagkalender, is als auteur werkzaam voor Zinbox.nu en Kwintessens/SGO/Xplore, schrijft artikelen in diverse tijdschriften en bundels en geeft lezingen en leerhuizen.

Zie haar website voor meer informatie.

Sjoerd Mulder woont en werkt in de oecumenische leefgemeenschap Oudezijds 100 op de Wallen. Hij begeleidt exgedetineerden met een licht verstandelijke beperking, en doet promotieonderzoek naar de relatie tussen de (gemeenschappelijke) christelijke  geloofspraktijk en het (individuele) geloof bij o.a. Rahner en Zizioulas. Daarnaast is hij recensent voor Trouw.