B o e k h a n d e l 

K i r c h n e r

Leliegracht 36

1015 DH

Amsterdam

Tel.020-6244449 

Fax.020-6247488

" Een grootse filosofische onderneming in slechts 89 bladzijden - Iedereen die echt geinteresseerd is in het debat over de vrije wil en misschien uberhaupt in de diepste filosofische vragen zou voor dit boek op een holletje naar de winkel moeten" (Trouw , 10 juni)

 

Gesprek 30 juni 2015, 19.30-21.30

Gerard Visser en Ben Schomakers:

 Oorsprong en vrijheid

In samenwerking met Uitgeverij Sjibbolet nodigen wij u graag uit voor het gesprek met Gerard Visser over zijn nieuwste boek: Oorsprong en vrijheid. Gerard Visser zal in gesprek gaan met Ben Schomakers. Wij zijn uit naar een boeiend gesprek en hopen dat u erbij wilt zijn.

Gerard Visser: Oorsprong en vrijheid

Een wezen is vrij wanneer het in zijn element is. Gesteld dat vrijheid zo elementair is als de lucht die we ademen, kan het wezen van vrijheid dan in het vrije worden gezocht? Dit vrije spreidt zich voor ons uit in het heden, maar het stijgt ook op uit onszelf, uit een leegte in de grond van de ziel die aan denken en willen voorafgaat. Het vrije van de ziel is gelegen in een ontvankelijkheid, die onafhankelijk is binnen haar eenheid met de oorsprong, die haar, met Meister Eckhart gesproken, innerlijk verwijdt en omvangt.

Na zich meer dan twee millennia lang alleen te hebben laten leiden door de maatstaf van rationaliteit nemen filosofen aan het einde van de negentiende eeuw de beleving, de volte van de onmiddellijke levende ervaring, tot vertrekpunt.

In eerder werk heeft Gerard Visser de filosofische implicaties van deze nieuwe leidraad onderzocht voor onder meer ons begrip van individualiteit en affectiviteit. In dit essay overdenkt hij de betekenis ervan voor ons begrip van vrijheid, uitgaande van de intuitie dat een wezen vrij is wanneer het in zijn element is. Rationeel gezien is dit laatste bij de mens de wil, maar is dat het enige of het meest oorspronkelijke element?

Oorsprong en vrijheid is een uitgewerkte versie van het college waarmee Gerard Visser op 29 mei 2015 afscheid nam als hoofddocent cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden. Eerder publiceerde hij onder andere Niets cadeau (2009), Water dat zich laat oversteken (2011), In gesprek met Nietzsche (2012) en Heideggers vraag naar de techniek (2014). 

In zijn wijsgerig onderzoek werkt hij aan een trilogie over het thema 'gelatenheid', waarvan een eerste deel, Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart, in 2008 is verschenen. 

Zie de boeken van Gerard Visser via deze link.

 Oorsprong en vrijheid, Reeks Oratio, Sjibbolet, 2015, pap, 95 pp, eur 15,95:  reserveer het boek hier.

Hier vindt u een overzicht van alle delen in de Reeks Oratio.

Programma:

- 19.15 inloop

- 19.30 welkom

- 19.35 Inleiding door Gerard Visser

- 19.50 Reactie door Ben Schomakers

- 20.00 Gesprek

- 21.00 borrel

 

Plaats & tijd: Boekhandel Kirchner, Leliegracht 36, Amsterdam, 30 juni 2015, 19.30-21.30, bij grote belangstelling wijken wij uit naar Cafe P96, Prinsengracht 96 - u krijgt ruim van tevoren bericht.

 

Toegang: euro 7,50 (  5,- bij aanschaf boek) / studenten eur 5,- (incl. consumpties) 

 

RSVP/aanmelden: Wij vragen u vriendelijk uw komst te bevestigen via email: info@boekhandelkirchner.nl. 

Ben Schomakers (1960) is opgeleid als wiskundige, classicus en filosoof en promoveerde op een proefschrift over Parmenides. Hij vertaalt filosofische teksten uit de Griekse oudheid, zoals Pseudo-Dionysius' Over mystieke theologie (1990, 2002), het gedicht van Parmenides (2003), Aristoteles' Over poezie (2000), diens Metafysica I-VI (2 dln., 2005) en ook zijn Problemen (2010). Recent verschenen van hem De taal van de hemel. Over de engelen van Pseudo-Dionysius de Areopagiet (2012) een vertaling van Sophocles' Oedipus heerst (2013), waarin essays zijn opgenomen van hem, Marc De Kesel en Dirk De Schutter. Eind 2013 verscheen van hem de vertaling van Aristoteles' De ziel waarover hij eerder bij Boekhandel Kirchner een lezing gaf. In het najaar verschijnt van zijn hand een vertaling van Sophocles' Antigone en - samen met Marc de Kesel - De schoonheid van het nee, essays over Antigone.

Een overzicht van zijn boeken vindt u hier