1

B o e k h a n d e l 

K i r c h n e r

Leliegracht 36

1015 DH

Amsterdam

Tel.020-6244449 

Fax.020-6247488

Graag nodigen wij u uit voor:

 

Betovering en inzicht

Vijf voordrachten over religie

 

door Victor Kal

 

woensdag 10 sept/1 okt/22 okt/12 nov/3 dec, 20.00-22.00

Indien de moderniteit een secularisatie van de religie is, dan is de religie voor de moderne mens in principe een herkenbare en begrijpelijke aangelegenheid. De betovering spookt nu rond in ieders geest. Verloren gegaan is echter de cultuur die tot de religie behoort, daarin begrepen het vermogen de religie te doordenken en helder te articuleren. Omwille juist van de moderne vrijheid is inzicht in de logica van de religie heden evenwel bijzonder urgent voor een mens. 

 

In vijf voordrachten zullen de volgende onderwerpen besproken worden:

 

1. De charme en de betovering / zonder religie geen vrijheid 

 (zie de opname via Youtube)

2. De religieuze verantwoordelijkheid / religie is niet ethiek  (zie de opname via Youtube)

3. De cultuur van de religie / de dans, het theater en het publiek (zie de opname via Youtube)

4. Een eindige mens en een eindige geschiedenis / ten overstaan van God is er geen verlossing (zie de opname via Youtube)

5. De religie als oorsprong van het kwaad / pak de dader!

Victor Kal (1951) is universitair hoofddocent wijsbegeerte aan de Faculteit der Geesteswetenschappen (afdeling Wijsbegeerte) van de Universiteit van Amsterdam. Hij is de auteur van o.a. De joodse religie in de moderne wijsbegeerte. Van Spinoza tot Derrida (Kampen 2000) en 'Theocratie en democratie' (Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 73 / 2011 / nr 1)

Hij houdt zich bezig met metafysica, religie en politiek, van Plato tot en met Derrida.

De voordrachten zijn afzonderlijk te bezoeken hoewel het aan te raden is de reeks compleet te volgen. Ze zullen via onze website later te bekijken zijn als u een avond moet missen.

 

Programma van elke avond:

19.45 uur inloop en ontvangst

20.00 uur welkom

20.05 lezing door Victor Kal

21.15 vragen en ruimte voor discussie / nagesprek

 

Plaats & tijd: Boekhandel Kirchner, Leliegracht 36, Amsterdam, woensdag 10 sept/1 okt/22 okt/12 nov/3 dec, 20.00-22.00

 

Toegang: euro 5,- / reeks euro 25,-, te voldoen aan de kassa.

 

RSVP: 

Aangezien het aantal plaatsen beperkt is vragen wij u uw komst te bevestigen via email: info@boekhandelkirchner.nl  of per telefoon: 020-6244449 - wij bevestigen uw reservering !