B o e k h a n d e l 

K i r c h n e r

Leliegracht 32

1015 DG

Amsterdam

Tel.020-6244449 

Fax.020-6247488

Uitnodiging Kirchner-cafe 24 januari: Geesten 

Geachte heer, mevrouw,

Heel graag nodigen wij u uit voor de avond over het nieuwste boek van Angela Roothaan: Geesten

Angela Roothaan zal deze avond in gesprek gaan met Hans Gerding, medeauteur van het ook pas verschenen boek: Wilde beesten in de filosofische woestijn.

De gespreksleiding deze avond is in handen van Lisa Doeland.

Geesten. Uitgebannen en teruggekeerd in de moderne wereld

Terwijl televisiemediums in moderne westerse landen enorme aantallen kijkers trekken, is de dominante visie nog steeds dat geesten niet bestaan. In dit boek gaat Angela Roothaan in op deze tegenspraak. 

Wat betekent het dat de moderniteit zich afficheert als overwinning van de rede op het geloof in onbegrijpelijke zaken als geestverschijningen? In plaats van geestengeloof te beschouwen als iets exotisch, dat in arme en onderontwikkelde landen voorkomt, onderzoekt Roothaan de verhouding tot het verschijnsel geesten in de moderne wereld. 

Dit onderzoek is verbonden met fundamentele vragen. Wat kunnen we wel of niet weten? Wat zijn de grenzen van onze wereld en hoe verhoudt het (on)geloof in geesten zich tot onze visie op de morele autonomie van de mens? 

Roothaan behandelt tijdens deze speurtocht bekende denkers die, vaak in minder bekende teksten, prikkelende gedachten over het thema geesten hebben ontwikkeld. Zo rekende Kant af met geestverschijningen als bron van kennis, maar betoogt Derrida dat geesten altijd terugkeren om te spoken en dat je er dus nooit definitief mee kan afrekenen.

De vraag naar de geesten leidt uiteindelijk tot een kritisch zelfonderzoek van het moderne denken.

Boom, 2011, pap, 208 pp, euro 18,50, 9789461054128, bestel

 

PROGRAMMA

 

Tijd: Dinsdag  24 januari 2012 , vanaf 19:45 uur

 

19.45     inloop

20.00     welkom door Frederik Lobbrecht, Boekhandel Kirchner

20.10     Angela Roothaan in gesprek met Hans Gerding

20.50     ruimte voor vragen uit het publiek

21.15     afsluiting met een borrel, u aangeboden door Boekhandel Kirchner

 

Toegang : euro 5,-  (studenten op vertoon van collegekaart gratis - toegang kan aan de deur worden voldaan)

 

Plaats: Ignatiushuis , Beulingstraat 11, 1017 BA Amsterdam

 

RSVP: 

Wij stellen het op prijs als u uw komst wilt bevestigen via email: info@boekhandelkirchner.nl  of per telefoon: 020-6244449

Angela Roothaan is filosofe en werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Jarenlang gaf ze leiding en doceerde ze aan de opleiding Wijsbegeerte en Spiritualiteit. Ze publiceerde boeken over Spinoza (1996), over natuur en ethiek(2005), over waarheid (2006) en over spiritualiteit (Spiritualiteit begrijpen, Boom,2007): klik hier voor een overzicht.

Prof. dr. Hans Gerding is directeur van het Parapsychologisch Instituut te Utrecht en bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. Hij doet filosofisch en experimenteel wetenschappelijk onderzoek naar grensoverschrijdende ervaringen.
H. Gerding, H. van Dongen, R. Sneller:

Wilde beesten in de filosofische woestijn. Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen

Wetenschappers nemen 'paranormale ervaringen' nauwelijks serieus. Vroeger was dat anders. Het concept 'paranormaal' bestond niet eens. Voor filosofen als Kant, Schopenhauer en Bergson waren het hooguit bijzondere, intrigerende ervaringen. William James, die uitgebreid studie maakte van spiritistische mediums, noemde ze 'wilde beesten in de filosofische woestijn'. Dit boek maakt duidelijk dat voor veel filosofen, van Kant tot Derrida, omstreden verschijnselen als telepathie en helderziendheid een serieus studieobject vormen. De auteurs bestuderen veelzeggende teksten van filosofen die tot nu toe weinig aandacht kregen. Ze laten zien hoe elk van deze denkers op eigen wijze een serieuze interpretatie probeerde te geven van zulke ervaringen, die op het eerste gezicht ons begrip te boven lijken te gaan.

Ten Have, 2011, pap, 187 pp, euro 17.90, 9789025959463, bestel